Sosiaalinen innovaatio – perustulo osa 3 pätkätyöläisen ja -yrittäjän sosiaaliturva

Sosiaalinen innovaatio pätkätyön aikakaudelle – pätkätöläisen perustulomalli

Työelämän muutos on lisännyt paljon epäsäännöllisiä työsuhteita ja ns. pakkoyrittämistä, jossa henkilö on esimerkiksi irtisanottu, mutta jatkaa töissä yrittäjänä. Moni joutuukin valitsemaan yrittäjyyden pakosta. Henkilö haluaisi pysyvän ja turvallisen palkkatyön, mutta sitä ei ole tarjolla. Tarjolla on vain sama työ, mutta yrittäjänä.

Pätkätyö on tullut jäädäkseen ja tätä toimintaa auttamaan on syntynyt joukko vuokratyöyrityksiä. Yhä enemmän aikaisemmin palkkatyönä tehty siirtyy tehtäväksi vuokrayrityksen kautta. Paljon on puhetta kuulunut myös ns. nolla-sopimuksista, joissa tehdään työsopimus, mutta sopimuksessa ei ole luvattu yhtään varmaa työtä – työtä tehdään vain jos sitä on. Lisäksi moni työskentelee kolmannen sektorin organisaatioissa, joissa korvaukset ovat usein hyvin alhaisia tai vain osa-aikaisia.

Suuri määrä väliinputoajia ja määrä vain kasvaa

Vaikka kuinka haluttaisiin, että olisi turvallisia ja toistaiseksi jatkuvia kokoaikaisia työsuhteita, nykyinen ja tuleva toimintaympäristö ei tätä pysty toteuttamaan. Kun toimintaympästistö on hektinen ja pitää reagoida nopeammin, jäykät sopimukset ja pitkät prosessit eivät ole mahdollisia. Oletettavasti pätkätyöt ja epäsäännölliset työt lisääntyvät. Kaikille pätkätyö ei ole pakko vaan keino rahoittaa opiskelua tai muuta harrastustyyppistä toimintaa.

Pätkätyökulttuuri on juurtunut myös tiedotöihin, jossa lyhyet projektit ja osa-aikaisuudet ovat monelle arkipäivää. Työajasta lasketaan aina osia eri projekteille ja erilaisiin tehtäviin eli vaikka työ näyttääkin ulospäin “kokoaikaiselta” on henkilö jakautunut eri projekteihin ja yksiköihin.

Näin sosiaaliturvan ulkopuolella oleva joukko kasvaa ja jäykät systeemit syrjäyttävät työstä paljon ihmisiä, joille on parempi ottaa kaikki tuet kuin alkaa tekemään paperisotaa jäykkää systeemiä vastaan.

Pätkätyöläisen sosiaaliturva?

Käytetään tässä nyt käsitettä “pätkätyöläinen” kattamaan kaikki sekä yksinyrittäjät että kaikki epäsäännöllisissä työsuhteissa olevat henkilöt. tähän voidaan myös lukea monet väliinpuotajat, jotka ovat opiskelun, työttömyyden ja pätkätyön välimaastoissa. Näillä on kapasiteettia ja halua toimia aktiivisesti yhteiskunnassa, mutta mitää tukea ei ole heidän tilanteeseeensa, joka vaihtuu jatkuvasti. Yhden pätkätyön jälkeen tulee parin kuukauden työttömyys jota seuraa taas kuukausi töitä tai osa-aikaisesti 10 tuntia viikossa.

Kokoaikatyössä olevalla on 500 päivän ansiosidonnainen työttömyysturva, mutta pätkätyöläisellä ei ole mitään

Nykyinen sosiaalituki on täysin epäoikeudenmukainen, jossa “turvallisessa” kokoaikatyössä saava on “turvassa” tuon 500 päivää irtisanomisesta. Pätkätyöläisellä ei ole mitään. Perustulosta on puhutta paljon ja olisiko siitä työkaluksi pätkätyöläiselle? Jos vaikka 5000 euroa ansaitseva saa lähes kaksi vuotta ansiosidonnaista, joka on yli kaksituhatta euroa per kuukausi, olisiko reilua, että pätkätyöläinen saisi esimerkiksi minimissään 600 euroa kuukaudessa, kun on vain osan aikaa työttömänä?

Koska pätkätyöläisen tilanne muuttuu kokoajan, ei ole mahdollista käyttää nykyisiä systeemejä, jossa tuki on pitkän, jäykän ja harkinnanvaraisen prosessin tuloksena. Tämä tuki tulisi olla jatkuvaa ja se hoidetaan verokortin kautta, jossa pätkätyöläisen perustulo on otettu huomioon.

Pätkätyöläisen perustulomallin idea

Henkilö hakee erityisestä “pätkätyöläisen perustulokorttia”, joka on käytännössä oma verokortti, johon kuuluu jatkuva 600 euron perustulo kuukaudessa. Tämä tulo on vastikkeetonta ja automaattista.

Pätkätyöläisen perustulokortilla saisi perustulon, mutta ei saa muita tukia esimerkiksi asumistukea tai muita harkinnanvaraisia tukia (tässä ei ole huomoitu muita tukia). Tässä perustulo rajautuisi niille, jotka tekevät pätkätöitä, pienyrittäjän hommia, kolmannen sektorin töitä tai osa-aikatöitä kohtuullisen säännöllisesti joko työntekijänä tai yrittäjänä.

Pätkätyöläisen perustulomalli (rajoitettu perustulo)

Kannustavuuden takia marginaalivero olisi maksimissaan 50% eli tarkoittaisi sitä, että jokaisesta perustulon päälle tienatusta eurosta jää 50 senttiä omaan taskuun. Asetetaan ylin taso 1600 euroon (perustulo ja palkkatulot). Henkilö tienaisi 1200 euroa kuussa (yhteensä 1800 euroa), jolloin häneltä verotettaisiin 600 euroa veroa. Käytännössä 1200 euroa tienaava ei maksaisi veroja eikä saisi myöskään perustuloa. Perustulon päälle tuloa olisi 1200 euroa (1200-600) ja veroa maksettaisiin 600 euroa eli perustulon verran. Vero olisi lineaarinen välillä 600-1800 euroa. 1800 euron jälkeen henkilöllä olisi joku muu veroprosentti verokortissa, mutta perustulon kanssa 1800 euroon asti marginaalivero olisi 50%. Joustavaa sosiaalitukea maksettaisiin siten verokortin kautta, jossa tuki säätyisi portaattomasti tehdyn ansiotulon mukaisesti. Todellinen veroprosentti olisi 700 €:lle 7% ja 1800€:lle 33%. Käytännössä 1200 € tuloilla veroprosentti olisi 0%, kun henkilö tienaa 1200 euroa ja saa perustuloa 600 € sekä verotettava summa on 600 € (33%). Käytännössä veroprosentti olisi 0% (brutto- ja nettoansio molemmat 1200€).

Bruttotulot  = perustulo 600€ + bruttopalkka (vero € ja vero-% bruttotulosta) esim.

 • 700 € (50€ / 7%) ja todellinen vero-% -85% ja netto tulot 650 €
 • 1200 € (300 € / 25%) -33% netto 900 €
 • 1800 € (600 € / 33%) 0% netto 1200 €
 • 2600 € (945 €* / 36%) 16% netto 1720 €

*(marginaalivero olisi vähän pienennetty asteittain 44%:iin)

Mallin muuttujat:

 • Perustulo 600 € (tämän saa vähintään per kk)
 • Marginaalivero-% 50 välillä 600-1800 € kokonaistuloilla (0-1200 € ansioilla)
 • Todellinen veroprosentti negatiivinen 1800 € asti
 • Voi tienata keskimäärin  1200 €/kk verottomasti (todellinen vero-% = 0)
 • 1800 € kokonaistulojen jälkeen marginaaliveroa lasketaan lineaarisesti välillä 1800-2600 € (1200-2000€ ansiotuloilla) niin, että ylärajalla marginaalivero-% on 44% ja todellinen veroprosentti on 16% 2000 € kuukausituloilla.
 • Mallin parametrejä voidaan täysin säätää, mutta periaatteet pysyvät
 • Yli 2600 € kokonaistuloilla (yli 2000€ ansiotuloilla) veroprogressio alkaa taas kiristää marginaaliveroa ylöspäin niin, että päädytään nykysiin veroprosentteihin

Mallin muuttujia voidaan säätää, mutta perusperiaateet ovat:

 • Aktiiviselle toimijalle perusturva vähintään 600 € / kk
 • Aina jää käteen 50% ansaitusta tulosta (marginaalivero-% max 50%)
 • Säädetään verokortilla portattomasti, jolloin ei tule tuloloukkuja
 • Haetaan kerran, jolloin on voimassa toistaiseksi (rajattu perustulo) ja säätyy työtilanteen mukaan

Mallin puutteet:

 • Ei ota huomioon kokonaisvaltaisesti tukiviidakkoa
 • Ei ota huomioon miten erilaiset vähennykset vaikuttavat
 • Ei ota huomioon muita tukimuotoja mm. kaupungin vuokra-asunnot (alemmat vuokrat)
 • Ei ole kokonaisratkaisu perustulolle (kuten ei ollut tarkoituskaan)

Kuva: Uber