Taistelu asiakasrajapinnasta: Uber, Airbnb, Alibaba, Facebook – ei omaa kalustoa, kiinteistöä, varastoa tai sisältöä

Taistelu asiakasrajapinnasta – yksi yhteinen piirre?

Maailman arvostetumpia uusia yrityksiä yhdistää yksi asia. Niillä ei ole omaa operatiivista omaisuutta tai henkilöstöä tekemään aineetonta omaisuutta [1]. Asiakasrajapinta on aina ollut tärkeä ja nyt se näyttää siirtyvän muutamille “jälleenmyyjille” mm.

  • Uber – ei omia autoja, ei kuljettajia
  • Facebook – ei omaa sisältöä
  • Airbnb – ei omia kiinteistöjä, ei operatiivista henkilökuntaa
  • Alibaba – ei omia varastoja

Internet alkaa vähitellen muodostamaan samanlaista arvoketjuja kuin teollisenajan tuottaja-tukkukauppa-jälleemyyjä-ketju.

Miten käy esimerksi taksialalla, jossa asiakasrajapinta on epämääräinen ja laatu vaihtelee paikasta toiseen. Varsinkin maailmalla liikkuvat eivät luota kansalliseen taksialaan kun tunnetusti palvelu vaihtelee laidasta laitaan.

Toki taksialalla vaihtelu on Suomessa pientä, kun toimiala on tiukasti säädelty, mutta taitaa se muutos tulla lopulta myös tälle toimialalle ja myös Suomeen. Ainakin se olisi (oikein tehtynä) kuluttajan etu. Viranomaiset ovatkin ihmeissään siitä, miten digitaalisen ajan markkinat tulisi säädellä.

Teknologia ei itsessään luo uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja

Internet on ollut merkityksellinen liiketoiminnalle jo 20 vuotta siis käyttäjiä on ollut merkittävästi ja yli 10 vuotta (2005) länsimaissa internetin penetraatio on ollut yli 50%, joka tarkoittaa satoja miljoonia aktiivisia internetin hyödyntäjiä.

Miksi vasta nyt on syntynyt uudet yritykset, jotka aidosti hyödyntävät digitaalisen liiketoimintamallin ja kaappaavat asiakkaat? 

Yleensä tarina menee siten, että tyydytään toimimaan samalla liiketoimintamallilla ja vain digitalisoidaan sitä, jolloin asiakkaan saama hyöty jää puoleen väliin. Tämä johtuu siitä, että organisaatiossa on hitautta muuttua riittävän nopeasti – siis aikaa on ollut kuitenkin vuosia – mutta johtaminen ei mahdollista uuden liiketoimintamallin kehittämisen.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen sietämätön keveys.

…ja vain yksi voittaja?

Kuitenkin vasta  nyt on alkakanut uusi aikakausi ja kilpailun kohde on asiakasrajapinta, jossa isot voitot on tarjolla ja osin jo jaettu ainakin toistaiseksi.

Valitettavasti tässä varmaan käy niin, että vain harvat pääsevät itse asiakasrajapintaan ja muille rooliksi jää tuottaa sisältöä tai hallita kiinteää omaisuutta, johon asiakasrajapinnan hallitseva yritys ei itse investoi.

Muodostuuko alalle uudet monopolit asiakasrajapintaan vai pystyykö lainsäätäjä luomaan uudet digitaaliset markkinat, jolla lisätään kilpailua?

Case taksiala & Uber

Lue lisää taksialan muutoksesta toisesta Linkedin Pulse jutusta:

Digitaalinen liiketoiminta (Uber) jyrää liiketoiminnan digitalisoinnin

Lue lisää – kuvaus Uberistä:

uber_front

[1] Lähde:  Tom Goodwin / Techcrunch

Kuvat: Uber