Digitaalinen ideointi ei ole vain parempi tai huonompi vaan myös ratkaisevasti erilainen

Työpaja paperilta digitaaliseksi…

Perinteisellä kynä ja paperi -menetelmällä on toki hyvät puolensa samoin kuin muistilapuilla ja fläppitaululla. Perinteinen ideointimenetelmät ovat usein nännäistehokkaita, mutta jo epäselvä käsiala ja vain tekstin käyttö rajoittaa sekä toisen viestin ymmärtämistä että rajoittaa viestinnän vain tekstimuotoiseksi. Kolmas iso rajoite on se, että ideointipäivän jälkeen hommat jäävät jollekin osallistujalle tai dokumentointiin on ostettu konsultti kirjoittamaan laput puhtaaksi “koneelle”.  Tässä voidaan toki oikaista ja ottaa lapuista kuvat. Tyypillisesti yhteenvetoon vierähtää kuitenkin 1-2 viikkoa kunnes työpaja on dokumentoitu ja jaettu osallistujille.

Kynä & paperi -menetelmän haitat:

 • Näennäisen tehokas
 • Epäselvä käsiala
 • Vain tekstiä ja omia piirroksia
 • Dokumentointi vaatii paljon manuaalista työtä
 • Yhteenvedon tekemiseen menee paljon kalenteriaikaa

Digitaalinen työpaja toteutetaan erilaisilla laitteilla: älypuhelin, tabletti, PC ja isot näytöt. Jokaisella laitteella on erilainen rooli ideoinnin vaiheissa. Ideoiden kirjoittaminen on näennäisesti hitaampaa laitteilla kuin paperille ja yleensä ideoinnin alussa kynä ja paperi -menetelmällä saadaankin enemmän ideoita, mutta ero on loppujen lopuksi menlko pieni perinteisen mentelmän hyväksi. “Lappujen” kirjoitus laitteilla poistaa “epäselvä käsiala” ongelman ja kaikki tekstit on luettavissa. Lisäksi digitaalisuus tuo mukaan kuvan ja linkin liittämisen eli kaikki sisältö verkossaon käytettävissä ja älyluurin resurssit eli kamera. Tätä ei kynä ja paperi -menetelmä pysty toteuttamaan samassa ajassa. Digitaalisesti ideat ovat olemassa valmiiksi digitaalisessa muodossa, joten jäsennyksen voi tehdä vaikka seuraavaksi päiväksi.

laput ja laitteet

…ja neukkarista arkeen

Perinteinen työpaja menetelmä perustuu siihen, että ollaan samassa tilassa fyysisesti ja toki nykyään voidaan pitää ideointi myös verkossa, mutta viedään nyt ideointi arkeen. Haasteena perinteisessä menetelmässä on löytää puolipäivää tai jopa kokopäivä kaikille yhteistä aikaa. Usein työpajan järjestäminen laitetaankin yli kuukauden päähän. Tapaaminen samassa paikassa toki tuo etuja vuorovaikutukseen, mutta tämän hintana on se, että työpajan vaatimaan aikaan lisätään myös matkustusaika.

Perinteisen työpajan haitat:

 • Ajan varaaminen isommalle ryhmälle on vaikeaa
 • Matkustamiseen kuluva aika

Kun viedään ideointi verkkoon ja arkeen, pidetäänkin vain 1-2 tunnin alustus teemaan. Alustus voidaan tehdä myös videolla, joten yhteistä aikaa ei aloituksen tarvita eikä matkustamista. Alustukset voidaan laittaa olemassa oleviin tapaamisiin jo sisään kun alustus voidaan tehdä normaalin tapaamisen puitteissa.

laitteet ja kaytto

Ideoiden luominen arjessa hyödyntää ns. hiljaiset ajat

Useinkaan parhaat ideat eivät synny työpajoissa vaan ns. hiljaisina hetkinä – koiran kanssa lenkillä, suihkussa, puutarhassa, nikkaroidessa, jne.

Työpajat ovat toki tarpeellisia siksi, että niissä kootaan olemassa olevat ideat ja voidaan rakennella uutta näiden ideoiden päälle.  Verkossa ideat tulevat heti jakoon, joten siinä ei menetetä tässä suhteessa juurikaan kun voi luoda idean toisen ideasta. Toki ryhmän vuorovaikutus muuttaa ideointia, kun porukka ei ole välittömästi läsnä.

Digitaalinen ideointi ei ole vain parempi tai huonompi vaan myös ratkaisevasti erilainen

Digitaalisen työpajan edut:

 • Voidaan viedä arkeen ja tehdä jatkuvana prosessina
 • Lisätään ideoihin visuaaliset mediat, kuvat, videot, internetin sisältö
 • “Laput” ei jää epäselviksi käsialan takia
 • Nopea jäsentäminen
 • Heti käytössä jatkojalostukseen ideoinnin jälkeen
 • Tehdään pienemmissä osissa (vrt. kokopäivän kestävä työpaja)
 • Alustukset voidaan tehdä off-line-tyyppisesti videolla (jos yhteista aikaa ei ole)
 • Tiimi on yhteydessä toisiinsa älypuhelimilla (notifikaatiot uusista ideoista)
 • Käytetään niitä tapaamisia, jotka on jo sovittu
 • Hyödynnetään ns. hiljaiset ajat eli parhaimmat ideat syntyvät lenkillä, suihkussa, aamuyöstä, jne.

Erilainen mentelmä tuottaa taas uusia ideoita eri tavalla. Katso seuraavasta esityksestä, miten ideointi voidaan tehdä digitaalisesti ja osana arkea.