Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen suurin este on johtaminen

Nykyisyys on suurin este huomiselle

Kaikki mitä meillä on nyt, estää ottamasta isoa askelta eteenpäin. Eilisen menestys kääntyy nopeasti huomisen tappioksi. Aikaisemmin opittu menettää kokoajan merkitystään, mutta menneisyys vie edelleen suurimman osan ajastamme, levytilastamme ja aivojemme kapasiteetista.

Uudelle innovaatiolle ei ole antaa sen vaatimaa tilaa. Vaikka uusi digitaalinen strategia luodaan, se estetään silti nykyisellä tai nyt jo vanhalla strategialla. Emme kykene muuttumaan, koska kaikki se, mitä olemme oppineet tähän asti estää meitä muuttumasta.

Jos emme ensin muuta itseämme, emme voi muuttaa liiketoimintaakaan.

Uuden digitaalisen liiketoiminnan suurin este on menneisyys ja se, millä on nykyisyydessä menestynyt

Nykyiset parhaat asiakkaat

Suurin este uuden innovaation läpiviennille ovat nykyiset isot asiakkaat, joita pitää palvella kaikkein parhaiten. Kaikkein parhaimmat asiakkaat saavat eniten aikaa ja parhaat resurssit. Miksi ei saisi, kun he myös maksavat suuren osan kaikesta, mitä meillä on nyt?

Niinpä.

Kun kysymme nykyisiltä asiakkalta, mitä pitäisi tehdä niin vastauksena on useimmiten nykyisyys lisättynä paremmalla suorituskyvyllä.

Toimittakaa meille nopeampia ja vahvempia hevosia*

*(väitetty Fordin sanonta, jossa asiakkailta kysymällä, ei T-Fordia olisi koskaan kehitetty, koska asiakkaat eivät 1900-luvun alussa voineet ajatellakaan sitä, että kukaan muu kuin hyvin rikas, voisi ajaa omalla autolla.)

Nykyiset asiakkaat pitävät meidän fokuksen nykyisyydessä ja pääosin suorituskyvyn kehittämisessä. Toki asiakasläheisyys tuottaa jatkuvasti pieniä edistysaskeleita, joita joku myös innovaatioiksi kutsuu – ennen kuin kaikki tämäkin on turhaa.

Nykyisen strategian suurin vahvuus

Selvästi nykyisyyden isoimmat strategiset vahvuudet estävät meitä viemästä liiketoimintaa verkkoon “puhtaalta pöydältä”. Näin kävi Kodakille, joka hävisi kilpailun digitaalisesta kuvaamisesta. Kodak ei hävinnyt siksi, että heillä ei olisi ollut tuotetta ja hyvää tuotetta ennen kuin uudet toimijat edes tulivat kentälle vaan uusi teknologia ei päässyt esille edeltävän teknologian alta. Samoin voidaan sanoa, että Nokialla oli toimiva kosketusnäyttöpuhelin jo vuosia aikaisemmin, mutta sitä ei viety eteenpäin kohtalokkain seurauksin. Tietoa toisesta valinnasta ei ole, koska “toisen” strategian testaaminen on vaikeaa ellei jopa täysin mahdotonta, koska täysin samanlaista tilannetta ei koskaan tule.

Vähittäiskauppa Suomessa on vastannut hitaasti digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja vastaavasti digitaalisella liiketoimintamallilla jyräävät myös Uber, Airbnb, Alibaba ja Facebook. Herätys tulee usein liian myöhään vaikka “tiedetään” kyllä mitä on tulossa. Aina tulee kiire ja vaikka uudet kilpailevat yritykset lähtevät pienillä resursseilla liikkeelle, saavat ne isoja massoja liikkeelle hyvinkin nopeasti.

Paras tapa kehittää digitaalista liiketoimintaa on unohtaa tämän päivän strategian tärkeimmät kilpailuedut

Uuden (digitaalisen) strategian luonti on itse asiassa hyvin helppoa, jos vain ensin poistamme kuvasta nykyisyyden isommat kilpailuedut ja parhaimmat asiakkaat.

Tee näin:

  1. Ryhdy hahmottelemaan uutta strategiaa “puhtaalta pöydältä”
  2. Poista kuvasta nykyiset isoimmat kilpailuedut ja parhaimmat asiakkaat
  3. Muuta omaa käyttäytymistä suhteessa digitaalisuuteen, jotta tunnet aidosti mitä digitaalisuus tarkoittaa
  4. Kerää jatkuvasti uusia ideoita ja aloita matka…

Nykyinen tapa verkottua ja henkilökohtaiset rutiinit

Miten mieltä olet kysymykseen siitä, että pääosin isojen yritysten toimitusjohtajat eivät ole Twitterissä (ks. Talouselämä 30.5.2015) tai eivät ole siellä aktiivisia? Tämä toki on vain pieni osa digitaalisuutta, mutta pidetään kysymys pienenä ja relevanttina.

  • (A) Toimitusjohtaja kokee, että on muuta tärkeänpääkin tekemistä kuten tavata nykyinen asiakas henkilökohtaisesti
  • (B) Digitaalisen puolen hoitaa yrityksessä joku muu kuten viestintä ja digitaalisen liiketoiminnan kehitys
  • (C) Toimitusjohtaja ei aidosti ole mukana digitaalisuuden kehityksessä ja tämä näkyy yrityksen nykyisessä strategiassa
  • (D) Digitaalisuuden ymmärrys alkaa siitä, että myös toimitusjohtaja on aktiivinen (myös) Twitterissä

Mitäs sinä itse? Nautitko aamun lehtesi paperisena vai diginä vai katsotko ensin Facebook, Linkedin ja Twitter tai vastaavat palvelut? Katsotko säännöllisesti puoli yhdeksän uutiset juuri puoli yhdeksän…

Niinpä.

Pitääkö kaiken olla aina digiä? Kyllä ja ei. Riippuu mitä olet tekemässä…

Oma suhde mediaan muuttui radikaalisti kun päätin, että paperilehtiä ei enää tilata ja TV:tä ei enää katsota. Samalla kun TV tuli digitaaliseksi, lähti kyseinen vastaanotin ulos eikä uutta ole tullut. Nyt olen elänyt ilman TV:tä jo 10 vuotta. Miksi antaisin TV:n hallita omaa ajankäyttöäni? Nyt tuntuu suorastaan pöyristyttävältä ajatus, että katsoisin jonkun sarjan juuri siihen aikaa kun mediayhtiön kanavajohtaja on sen päättänyt tai en voisi jakaa löytämääni artikkelia heti verkossa omalla kommentilla varustettuna (kuten juuri tässäkin viittaan Talouselämän juttuun).

Täsmennys

Digitaalisuudella tarkoitan sitä, että tehdään jotain uutta. Nykyisyyden digitalisointi ei ole vielä kuin hyvä alku. Sanomalehti paperilla ja digitaalisena ei ole vielä kuin hyvä alku ja tämän mediayhtiöt ovat kyllä tulojen tippuessa huomanneetkin. Vasta sitten, kun teemme asioista uudella tavalla, olemme ottaneet askeleen kohti digitaalista liiketoimintaa.

 

Edelleenkään kysymys digiaalisesta liiketoiminnasta ei ole se, että tehdään samaa vain digitaalisena vaan tehdään eri tavalla

Kiinnostaako uberisaatiovalmennus?

Haluatko oppia miten disruptio suunnitellaan? Etsitkö syvempää ymmärrystä digitaalisten innovaatioiden kentästä? Vai pohditko yleensä miten selvitä voittajana kiihtyvän innovaatiotalouden hampaista? Uberisaatioaamu on HUB13 yhdessä johtavien asiantuntijoiden – Touko Kontron, Ola Sundellin ja Jukka Ala-Mutkan kanssa tuottama luova työpaja, jossa tämän päivän megatrendit ja disruptiiviset innovaatiot puretaan auki ja kerrotaan miten niitä kehitetään. Aamu luo erinomaisen pohjan hallitus- ja johtoryhmätyöskentelylle, strategiselle suunnittelulle ja yleisesti inspiraation keräämiselle uusia innovaatioita suunnitteleville ja kehittäville tiimeille sekä yleensä uberisaatio -ilmiöstä kiinnostuneille yksilöille.

Katso ohjelma tästä ja varaa paikkasi:

http://www.hub13.fi/project/uberisaatio/

Kuva: https://www.flickr.com/photos/xlibber/4369411575/