Johda muutosta 12-365 x nopeamassa rytmissä

Liiketoiminnan pulssi nopeutuu vuodesta kuukauteen, viikkoon tai jopa päivään

Meidän tulee tuntea liiketoiminnan pulssi joka päivä

Aidosti digitaalinen liiketoiminta ei ole vain nykyisyyden digitalisointia eikä missään nimessä vain asiakkaille näkyvän palvelun kehittyminen vaan koko organisaation “kellotaajuus” nopeutuu vähintään kymmenkertaiseksi ellei jopa 365 kertaiseksi. Meidän tulee tuntea liiketoiminnan pulssi joka päivä. Didigaaliset kanavat tuovat lähes kaikille yritykselle pakon, tuntea asiakkaiden pulssi, mutta pelkkä asiakkaiden asiakaskokemuksen mittaus ei riitä. Koko organisaation kellotaajuus täytyy virittää nopeammaksi.

Digitaalisen liiketoiminnan aikakautena organisaation kellotaajuus on 12-365 x nopeampi

Strategian vuosikellosta Lean Start-up -prosessiin

Kuka käski laittaa strategian vuosikelloksi?

Ei varsinaisesti kukaan, mutta strategiatyö pakotettiin noudattamaan perinteistä strategian suunnittelu- ja analyysiin perustuvaa koulukuntaa vuodelta 1965 (Igor Ansoff, Corporate Strategy, 1965). Tuntuu aika jäykältä, että vieläkin Ansoff vaikuttaa suurimpaan osaan organisaatioita ja niiden strategiseen suunnitteluun. Strategia on toki kiinnitetty tiukasti taloudelliseen suunnitteluun ja siten budjetti ohjaa ulkoisen laskentatoimen kautta syklin vuoden mittaiseksi, koska siten tilikausi muodostuu ja samoin normaali yhtiökokous rytmi. Tuntuu sinänsä hassulta, että yritykset, jotka sanovat olevansa täysillä mukana digitaalisessa liiketoiminnassa, käyttävät suunniteluunsa 1965 vuoden menetelmiä.

Uudempi kaarti jotka pääosin koostuvat teknologiayrityksistä käyttävät heti alusta lähtien ketteriä liiketoiminnan kehitysmenetelmiä. Lean Start-up ehkä näistä epäselvistä viitekehyksistä tunnetuin käsite, jossa liiketoiminnan sykli kiristetään oleellisesti 1-3 kuukauden mittaiseksi tai jopa viikkoon. Lean Start-up perustuu pitkälti ohjelmistojen ketteriin menetelmiin, mutta on laajennettu koko liiketoimintaa käsittäväksi menetelmtäsalkuksi.

Markkinointi on erilaista innovaattorin silmin

Ketterät menetelmät ovat lähtökohdiltaan kiinni tuotekehituksessä, mutta markkinointi on kriittinen osa tuotteen markkinoille vientiä. Toki markkinointikaan ei voi olla ketterää kovinkaan pitkälle, jos tähän ei ole otettu mukaan myös asiakaspalvelua ja muita ydintoimintoja. Vastaavasti, kun tuotekehitys muutetaan ketterämmäksi, paine tulee nopeasti markkinointiin. Ketterä markkinointi edellyttää parempaa ja myös ketterämpää sisäistä vuorovaikutusta ja menetelmiä. Tästä päästäänkin siihen, että johtamisen tulee tukea organisaation muutosta ketterään markkinointiin.

Samalla kun tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet myös sosiaalinen media on luonut paineen tihentää organisaation pulssia markkinoinnissa. Vaikka usin ketterä markkinonti yhdistetään vain markkinoinnin automatisointiin tai aloitussivun A/B-testaukseen, on ketteryys paljon muutakin. Se on osaajien ja johtavien persoonien aktiivinen näkyminen sosiaalisessa mediassa ja ennen kaikkea markkinoinnin eläminen samaa pulssia uuden tuotteen tai palvelun kehittymisen kanssa ja tämä alkaa jo ennen kuin tuotetta on edes valmiina tai joskus jopa ennen kuin tuotetta on lähdetty edes suunnittelemaan.  Kirjoitin ketterästä markkinoinnista oman artikkelin ja voit lukea tästä lisää: “Ketterä markkinointi on erilaista innovaattorin silmin tai jokaisen…”.

Kehityskeskustelut ja henkilöstötyytyväisyyden pulssimittaus

Henkilöstöön liittyvät mittaukset ovat pakotettuja myös vuoden sykliin ja tätä traditiota ovat noudattaneet sekä henkilöstön kehityskeskustelut että perinteinen henkilöstötyytyväisyystutkimus. Tämä on yhdessä budjetoinnin ja strategiatyön ohella ollut samassa syklissä. Tilanne on selvästi nyt alkanut muuttua kun Accenture ilmoitti luopuvansa vuosittaisesta kehityskeskusteluista ja siirtää keskustelut projektien yhteyteteen ja projektien sisään, jolloin palautekeskustelut tulevat eteen useammin vuodessa.

Näin myös henkilöstöpuolella siirrytään vuosikellosta noudattamaan liiketoiminnan luontaista rytmiä ja useimmiten sykli nopeutuu oleellisesti. Tähän ei perinteiset työkalut enää hyvin toimi joten tarvitaan uusia. Pulssimittausta on toteuttana esimerkiksi Celkee Oy katso lisää blogista Vaikuttavaa pulssin mittausta (Celkee). Tässä blogissa Celkeen Kimmo Vättö kuvaa heidän ratkaisuaan, joka perustuu Dan ja Chip Heath kuvaamaan muutoksen vaatimaan dynamiikkaan (kirjassaan Switch – how to change things when change is hard.)  – “Muutos vaatii tärkeiden asioiden tuomista kaikille näkyväksi tavalla, josta seuraa aito tunnereaktio. Tunnereaktiosta tulee tarvittava energia konkreettisiin toimenpiteisiin ja parantamiseen”.  Näe-tunne-toimi -kehä saa aikaan nopeamman reagoinnin ja siten asiat tapahtuvat nopeammin. Pulssimittaustyökaluja on tullut markkinoille erilaiseen tarpeeseen, jossa perusidea on kuitenkin mittaaminen silloin kuin jotain tapahtuu. Nomenal Oy:n kehittämä Fiilismittari, jolla voidaan tutkia organisaation tuntemuksia esimerkiksi kokousten aikana ja verrata miten eri kokousten sanoma on tavoittanut osallistujat. Samalla suunnalla on myös Apped Pulse, joka on yksi Appedin ensimmäisistä syksyllä 2015 lanseerattavista applikaatioista.

Vaihdetaan vuosittainen organisaation tunnereaktoiden mittaus projekteihin, viikkotasolle tai jopa päivittäin tai mitataan merkittävien tapahtumien yhteydessä ennen, tilaisuudessa ja tilaisuuden jälkeen. Viedään mittaaminen sinne ja silloin kuin jotain tapahtuu sekä kerätään mittausdataa koko prosessin aikana, jolloin tunnistetaan myös prosessin heikot kohdat.

Mitataan liiketoiminnan pulssin mukaisesti sitä mitä pitää saada aikaan

 Ideoiden kerääminen ja välitön jakaminen

Jotta voimme mennä eteenpäin, tarvitsemme kokoajan uusia ideoita. Ideat eivät myöskään elä kovin pitkään ja perinteinen “ideaprosessi” tapaa hyvät ideat alkuunsa. Idea on jo kuollut ennen kuin se on tullut ensimmäiseen ideakomitean käsittelyyn.

Digitaalinen ideointi on erilaista. Toki digitaalisuus nopeuttaa oleellisesti idean syöttöä esimerkiksi älyluureilla, mutta myös koko prosessi toimintaan tulee olla nopeampi syklistä.  Clipwise-palvelu on kehitetty nopeuttamaan ideoiden keräämistä, jakamista ja toimintaa.

Organisaatio saa innovaatiokyvystään oikea-aikaisen näkemyksen kun yhdistetään ideoiden keräys, jakaminen, toiminta sekä henkilöstön tunnepulssin mittaus – saat sitä mitä mittaat.

Murra vuosikellon pakko!

Vuosikello, joka on lähtenyt budjetoinnin, laskentatoimen, verotuksen ja perinteisen strategiaprosessin kautta, tulee murtaa jokaisesta kohdasta, jos ja kun liiketoiminnan vaatima sykli niin määrittää. Muuten yritys tulee olemaan liian hidas ja nopeammassa kellotaajuudessa toimivat kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta.

Kellotaajuuden muutokseen on olemassa hyvät menetelmät ja työkalut. Vaikka muutos on aina muutos, on se parempi aloittaa nyt. Muuten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin niellä kilpailijoiden nostattamaa pölyä.

Mikäli kiinnostaa organisaation kellotaajuuden päivitys, ota yhteyttä.

Kiinnostaako uberisaatiovalmennus?

Haluatko oppia miten disruptio suunnitellaan? Etsitkö syvempää ymmärrystä digitaalisten innovaatioiden kentästä? Vai pohditko yleensä miten selvitä voittajana kiihtyvän innovaatiotalouden hampaista? Uberisaatioaamu on HUB13 yhdessä johtavien asiantuntijoiden – Touko Kontron, Ola Sundellin ja Jukka Ala-Mutkan kanssa tuottama luova työpaja, jossa tämän päivän megatrendit ja disruptiiviset innovaatiot puretaan auki ja kerrotaan miten niitä kehitetään. Aamu luo erinomaisen pohjan hallitus- ja johtoryhmätyöskentelylle, strategiselle suunnittelulle ja yleisesti inspiraation keräämiselle uusia innovaatioita suunnitteleville ja kehittäville tiimeille sekä yleensä uberisaatio -ilmiöstä kiinnostuneille yksilöille.

Katso ohjelma tästä ja varaa paikkasi:

http://www.hub13.fi/project/uberisaatio/

 

Kirjoittaja: Jukka Ala-Mutka, TkT

Olen toiminut 20 vuotta uuden liiketoiminnan kehittämisen parissa yrittäjänä, kehityspäällikkönä, konsulttina ja tutkijana. Tuon uuden näkökulman liiketoimintaan nopeasti ja vaivattomasti. Olen kumppanisi yrittäjänä, vuokrajohtajana tai konsulttina. Mitä vaikeampi case, sitä uteliaampi olen.

I have no special talent. I am only passionately curios | Albert Einstein

 

Kuva: https://www.flickr.com/photos/chrishunkeler/14429533560/