Innovoi itsesi ja mittaa kehittymisen pulssia jatkuvasti

Työidentiteetti ja markkina-arvon kasvu

Jyväskylän yliopiston Executive MBA (Executive Master of Business Administration) on kansainvälisesti akkreditoitu, korkeatasoinen kokeneille johtajille ja asiantuntijoille suunnattu koulutusohjelma, jossa siirrytään itsensä kehittämisessä ketteryyden aikakauteen. Clipwise ja Nomenal toimittavat teknologisen ratkaisun, joka mahdollistaa paremmin EMBA-ohjelmaan osallistuvien oman ammatillisen kehittymisen, vaikuttavuuden mittaamisen ja edelleen osallistujan markkina-arvon kasvun. Osallistujien itsetuntemus lisääntyy ja ohjelman aikana voidaan seurata ammatillista kehittymistä sekä reagoida ohjelman aikana osallistujan kannalta kriittisiin tapahtumiin kuten opintojen aikana tehtävien kehittämishankkeiden aihevalintaan ja rajaamiseen.

Innovoi itsesi ja erottaudu työmarkkinoilla

Menestyksen Strategiat -ohjelmaan, joka on EMBA-ohjelman ydinkurssi, osallistuva mallintaa itsensä kuin olisi itse innovatiivinen liiketoiminta.  Mallinnus tehdään älypuhelimella. Jaksojen aikana malli on vuorovaikutustyökalu, jonka kautta oma tavoitemalli esitetään ja siihen saadaan palautetta muilta osallistujilta. Ammatillinen malli on kevyt dokumentaatio siitä, mitä henkilö aikoo tulevaisuudessa tavoitella. Mallinnus tehostaa vuorovaikutusta osallistujien kesken ja mahdollistaa nopean palautteen antamisen ja saamisen. Mallinnus edellyttää viestinnällisiä taitoja, joita ohjelmassa opitaan.

Tavoitteena on mallintaa itsensä yksilönä persoonaa unohtamatta. Meidän persoonalliset piirteemme vaikuttavat vahvasti siihen, mitä ja miten luomme osaamisellamme arvoa.

Menetelmällä on kaksi päätavoitetta:

 1. Itsensä innovointi ja omien vahvuuksien parempi hyödyntäminen
 2. Erottautuminen kilpailussa työmarkkinoilla ja uralla eteneminen

Yksilöllinen opintopolku ja itsetuntemuksen parantaminen

EMBA-ohjelma koostuu kaikille yhteisistä Menestyksen Strategiat – ja Johtamisen Psykodynamiikka -ohjelmista, valinnaisista ohjelmista ja EMBA-ohjausseminaareista, kirjallisuudesta sekä EMBA-lopputyöstä.

”Menestyksen Strategiat -ohjelmaan nyt mukaan otettava ”henkilökohtainen liiketoimintamallinnus” auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin, mitä hänen tulee itsessään kehittää ja valmentaa opiskelijaa valitsemaan itselleen sopivimman yksilöllisen opintopolun yhteisen ohjelman jälkeen”, summaa Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja, Sirpa Koponen.

Mallinnus auttaa navigoimaan yksilöllisellä opintopolulla

Kuten liiketoimintamallille (Business Model Canvas),  on oman uran ja itsensä kehittämiseen on luotu analoginen, oman ammatillisen osaamisen ja persoonan “liiketoimintamalli”, jota tässä kutsutaan henkilökohtaiseksi liiketoimintamalliksi (Personal Business Model). Alexander Osterwalderin kehittämästä liiketoimintamallista (Osterwalder & Pigneur 2010) Timothy Clark johti liiketoimintamallia vastaavan työkalun nimeltään Business Model You (jatkossa BMY), jolla kuvataan oma ammatillinen liiketoimintamalli (Clark, Osterwalder & Pigneur 2012). Oma malli on vain yksi sivu ja kuva, johon mallin osatekijät (komponentit) kuvataan. Kukin komponentti on osatekijä, jotka yhdessä muodostavat mallin. Alkuperäisessä BMY:ssä on yhdeksän aluetta kuten on liiketoimintamallissakin (Business Model Canvas).

Mobiiliteknologia luo uuden tavan tehdä ideointia, mallintamista ja vuorovaikutusta visuaalisemmin, nopeammin ja joustavammin. Clipwise-työkalulla muodostetaan ideat malliin ja jaetaan tarpeen mukaan ryhmälle ja mentorille.

Clipwise-työkalun ydinominaisuudet ovat:

 • Idean luominen ja jäsentäminen ajasta ja paikasta riippumattomasti kaikilla laitteilla
 • Visuaalisuuden lisääminen kuvilla
 • Kokonaisuuden kuvaaminen rakenteellisiin työpohjiin (Modeling)
 • Jakaminen muille käyttäjille (Sharing)
 • Sosiaalinen tykkääminen (Social likes)
 • Ilmoitukset jaetusta sisällöstä toisilta käyttäjiltä (Push notifications)

Omalle asiantuntijuuden kehittymisen mallille on palvelussa valmis pohja (henkilön oma malli ns. Personal Business Model), johon luodaan lyhyitä tekstejä (ns. komponentti eli Clip) ja liitetään kuvia luomaan visuaalista vaikutelmaa ammatillisesta osaamisesta, kyvykkyydestä, henkilön persoonasta ja tavasta toimia. Palvelussa on useita pohjia, joita voi käyttää harjoituksiin ja projekteihin sekä yleisesti ideoiden keräämiseen. Kuva voidaan ottaa älypuhelimen kameralla tai liittää se kuvapankista sekä verkosta eri palveluista.

Mittaa fiilistä kuin pulssia – yhteisöllisesti kokemalla

Mallinnuksen ohessa mitataan osallistujien tunnelmia Menestyksen Strategiat -ohjelmasta Fiilismittarilla. Tehtävä mittaus on nopeaa, helppoa ja jatkuvaa. Perinteisesti mittaaminen painottuu koulutuksen loppuun, jolloin kysytään osallistujien tyytyväisyyttä koulutuksen sisältöön. Nyt tehtävässä pulssimittauksessa voidaan seurata osallistujien tuntemuksia jatkuvasti. Jokainen voi antaa myös kirjallisia kommentteja, jotka kaikki osallistujat näkevät.

Opiskelijat jakavat keskenään fiiliksensä kurssista ja kurssia voidaan mittauksen avulla seurata myös jaksojen aikana.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Antaa heti tietoa opiskelijoiden näkemyksistä haluttuun asiaan.
 • Näyttää reaaliaikaisesti ovatko opiskelijat tyytyväisiä.
 • Voi reagoida nopeasti, jos fiilis vaikkapa huononee.
 • Lisää avoimuutta, kun opiskelijat näkevät muiden tunnelmat ja kommentit.

”Erityisesti pidän siitä, että tällä saadaan sisältöä suunnattua ja osallistujien toiveisiin reagoitua nopeasti, jo kurssipäivän aikana. Tämä ei jälkikäteen kerättävällä palautteella ole mahdollista”, sanoo Sirpa Koponen

Ohjelman tavoitteet ja laadun varmistus

Jyväskylän yliopiston EMBA-ohjelma on akreditoitu The Association of MBA:n toimesta ja laadun varmistus edellyttää oppimisen vaikuttavuuden seurantaa. Itsensä innovoinnilla ja oman kehittymisen mittaamisella kyetään varmistumaan yksinkertaisesti siitä, että osallistuja on hahmottanut itsensä ammattilaisena ja kokonaisena persoonana – ja  että kehittyminen on todennettu mittaamalla.

Lisäksi osallistujat pääsevät näkemään fiiliksen kehittymisen sekä toisten kirjoittamat kommentit, joten läpinäkyvyys muodostaa ohjelmasta yhteisen amba-logotunnekokemuksen. Jokainen voi tuntea pulssin ja edesauttaa siinä, että osallistujat saavuttavat tavoitteensa. Näin tavoitteesta saadaan yhteisöllinen ja jaettu kokemus.

Lisäksi itsensä parempi tuntemus kehittää ammatillista identiteettiä ja toimii yhtenä kehittämiskokeiluna. Samalla kehittyvät omat tiedot ja taidot sekä ammatillinen markkina-arvo.

Tavoitteet:

 • Itsetuntemuksen parantuminen
 • Ammatillinen indentiteetti ja markkina-arvo
 • Tiedot ja taidot itsensä kehittämisestä, (itsensä) innovoinnista ja ketterästä mittaamisesta (pulssimittaus)
 • Muutoksen toteuttaminen kehittämiskokeilun kautta, jossa itse on osa kokeilua yhdistettynä uuteen teknologiaan

Menestyksen Strategiat -ohjelma alkaa lokakuussa 2015

Lokakuussa alkavassa ohjelmassa on vielä muutama paikka vapaana. Menestyksen Strategiat-ohjelman ensimmäinen jakso järjestetään 21-23.10.2015 Jyväskylässä. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

 

Osallistu työpajaan: Työidentiteetti ja tunneälykkyys kilpailuvaltteina

Ti 26.4.2016 Helsinki, Kaisaniemi

Työntekijälähettiläät, johtavat asiantuntijat ja yrityksen johto ovat sosiaalisen median kautta yhä enemmän vuorovaikutuksessa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja suuren yleisön kanssa. Massasta erottuvien persoonien menestyksen taustalla on usein selkeä näkemys omasta ammatti-identiteetistä. Sosiaalisessa mediassa korostuvat uudella tavalla myös sosiaalinen tilannetaju ja tunneälykkyys.

Tule kuulemaan aiheista lisää tiistana 26. huhtikuuta järjestettävään työpajaan, joka järjestetään HUB13:ssa Helsingin Kaisaniemessä. Kouluttajille, konsulteille, HR-asiantuntijoille, henkilöbrändeille, johtajille ja työntekijälähettiläille suunnatussa työpajassa käsitellään käytännönläheisesti, miten oman ammatti-identiteetin mallintaminen toteutetaan.

Varaa pakkasi täältä

 

Puhujina työpajassa ovat Clipwisen perustaja Jukka Ala-Mutka ja konsulttiKirsti Tenhola Focused Energystä. Iltapäivän työpajan fasilitoi Jukka Ala-Mutka. Jukka Ala-Mutka on sarjayrittäjä, tekniikan tohtori ja kouluttaja. Erikoisosaamisalueina ovat kaikenlainen mallintaminen, johtaminen ja innovaatiot. Kirsti Tehnolalla on pitkä kokemus johdon, tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä sekä kouluttajana että Dynean HR-johtajana. Kirstin erikoistumisalueita ovat tunneälykkyys ammattiosaamisena sekä tunneälykkyyden mittaaminen.

 

 

Kuva: https://www.flickr.com/photos/akunamatata/4873420848/

One Reply to “Innovoi itsesi ja mittaa kehittymisen pulssia jatkuvasti”

Comments are closed.