Tapojeni orja? Tee jotain toisin jatkuvasti ja systemaattisesti (osa III)

Tämä on kolmas osa neliosaisesta blogisarjasta, joissa kuvaan oman työidentiteettini mallinnuksen lopputuloksen. Aiemmassa postauksessa olen käsitellyt työidentiteetin mallinnuksen hyötyjä yleisemmällä tasolla.

Tee aina jotain toisin

Muuttuminen on vaikea laji. Vanhat tottumukset puskevat helposti läpi vaikka on muutaman kerran onnistunut toimimaan eri tavalla. Erityisen vaikeaa on sellaiset, jotka perustuvat mielipiteisiin ja omiin arvostuksiin.

Ensiksi on hyvä alkaa rikkomaan systemaattisesti omia rutiineja ihan päivittäisissä toimissa eli valita eri reitti töihin, pukeutua eri tavalla, maistaa uusia makuja tai jopa systemaattisesti syödä joka kuukausi aina yhtä uutta ruokalajia tai juomaa. Tämä vaatii jo suunnittelua, mutta näin rutiinit rikkoutuvat systemaattisesti. Toki on kiireessä vaikea hakea uutta reittiä kun pitää toteuttaa päivittäin nopeinta reittiä.

Vuorovaikutuksessa helpommin tätä voi harjoittaa silloin, kun tekee julkista esiintymistä, josta saa palautteen esityksen jälkeen ja voi keskustella osallistujien kanssa jälkeenpäin. Haastavampaa palautteen saaminen on ”tavallisista” vuorovaikutustilanteista tai tilanteista, jotka toistuvat harvoin.

Tapojen muuttaminen on vaikeaa ja vaatii noin 50 toistoa, jotta pystyy muuttamaan toimintatapaansa. Tämä johtuu aivoista, kun uusien yhteyksien muodostuminen aivosolujen vaatii näin paljon toistoja ja siltikin voi vanha tapa palata.

Johtajan on helpompi kysyä palautetta alaisiltaan ja ottaa sparraaja oman johtamiseen liittyvien vuorovaikutustilanteiden kehittämiseen. Erityisesti olisi hyvä tunnistaa usein toistuvat tilanteet ja asetelmat, joihin suunnittelee uuden tavan toimia. Koska toistoja tarvitaan paljon, on helpompi kehittää usein toistuvia tilanteita. Tämän voi aloittaa seuraamalla itseään parissa valitussa tilanteessa, jotta itsensä analysointi ei kuormita taas liikaa ja sen muistaa myös tehdä. Vaatii aina lisäenergiaa, jos itseään pitää vielä analysoida jatkuvasti. Tästä voi pitää esimerkiksi päiväkirjaa, miten on onnistunut.

Toinen kohta johon oma kiinnostus on nyt keskittynyt liittyy tunnetaitoihin, jotka tulevat esille juuri vuorovaikutustilanteissa molemmin puolin. Kyse ei ole vain “empatiasta” vaan laajasta kirjosta erilaisia asioita ja näitä voi harjoittaa jatkuvasti tai niitä tulee harjoitella jatkuvasti.

Työidentiteetin mallintaminen, osa III.

Blogisarjan osat ovat:

 • I Voisinko työskennellä isossa organisaatiossa? Ehkä. Työn hyödyn saajat ja arvolupaukset (Kohdat 1-2)
 • II Sosiaaliset verkostot vai omat resurssit – kehitänkö verkostojani vai itseäni? Keinot: resurssit, toiminta ja kumppanit (Kohdat 3-5)
 • III Tapojeni orja? Tee jotain toisin jatkuvasti ja systemaattisesti. Vuorovaikutus ja viestintä (Kohdat 6-7 = Tämä blogi)
 • IV Työ, uni, perhe, fyysinen kunto ja ystävät: valitse vain 3? Investoinnit ja tulokset & hyvinvointi (Kohdat 8-9)

Kerron osan III myös videolla:

 

Kuudes kohta: vuorovaikutus

Omassa vuorovaikutuksessa korostan kahta asiaa: merkityksellisyys ja innostuneisuus tai osin tarkoittaa uteliaisuutta tai jopa provosointia. Vuorovaikutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi olen määrittänyt merkityksen eli asioiden tulee olla merkityksellisiä molemmille osapuolille ja tämä on osa empatiaa, jossa tulee miettiä miten merkityksellinen asia on toiselle. Tämän näen tärkeäksi sekä sisällön tuottamisessa että yhteistyö- ja asiakasneuvotteluissa. Empatia ei ole vain ”pehmeitä” asioita vaan myös rahassa mitattavia, että asettuu yhteistyökumppanin ja asiakkaan asemaan. Usein asiakkaalla on vaikeutena myydä sisäisesti, joten yhteyshenkilön tilanne on hyvä tuntea ja auttaa sisäisessä myynnissä. Pehmeät asiat tulevat esille ja erityisesti oman tiimin, kanssayrittäjien ja vastaavien kanssa, jossa mukaan tulee koko elämä.

Toiseksi tulee uteliaisuus, joka on “vakavaa innostuneisuutta” ilman ylimääräistä vouhottamista tai tekopirteyttä. Innostuneisuus tarkoittaa positiivista ja optimistista asennetta ja on erittäin kiinnostunut siitä mitä tekee ja toinen tekee. Kun on itse innostunut asiasta, se tarttuu myös muihin. Tyylini ja luonteeni jossain määrin provosoiva tai ”kevyt friikki” niin, että saan aikaan debattia, jota rakastan, kun joutuu oikein täysillä argumentoimaan ja miettimään vuorovaikutusta pelinä, koska verkossa on aika sekalaista sakkia osallisina keskusteluihin ja trollejakin. Tämä voi olla joistakin rasittavaa, kun kaivaa faktoja ja rakentaa kokonaisuutta eikä kevyillä argumenteilla tai yhdellä tilastolla voi todistaa mitään. Tässä auttaa tutkijan tausta kun kykenee ymmärtämään tutkimuksen ja tutkimusotteiden heikkoudet sekä hahmottaa kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita.

Toisaalta, jos joku ei vähän ”suutu”, ei ole ilmaissut mitään.

Tarkoitus ei ole suututtaa, mutta saada aikaan uutta ajattelua.

Hakeudun helposti debattiin, jonka näen kuin shakkipelinä ilman shakkia. Tavoite ei ole voittaa keskustelua, mutta saada argumentointi uudelle syvemmälle tasolle. Tämä vaatii keskustelukumppanilta paneutumista keskusteluun ja joitakin se voi myös ärsyttää, jos on liikkeellä liian kevyillä argumenteilla ja ei ole miettinyt mielipiteitään riittävän syvälle. Debattiin osin kuuluu pieni provokaatio, jotta keskustelussa saadaan vähän tunnetta peliin.

Olen jopa joskus ottanut tiedostaen vastakkaisen mielipiteen roolina, jos ollaan liian samaa mieltä.

Tämä voi toki joskus vähän hämmentää, mutta – that’s me.

 1. Erottuva vuorovaikutus ja merkityksellinen arvo toiselle
 2. Innostunut ja kiinnostunut tapa vuorovaikuttaa

Kanavat viestintään ja palveluihin

Mieluummin joko kirjoitan tai tapaan kuin soitan. Puhun puhelimessa aika vähän alle 100 min kuukaudessa. Joskus tulee projekteja, joissa pitää haastatella ihmisiä, joten tätä en ole nyt tässä arvioinut mukaan. Kanavina pääosin ovat tiimipalaverit ja kahdenkeskiset keskustelut.

Panostan digitaalisen median kanaviin, jossa olen aktiivinen keskustelija ja julkaisen omaa materiaalia. Toimin myös harrastuspuolella aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa, jolloin identiteettiini tulee tätä kautta sisältöä harrastuksista ihan tietoisesti. Työidentiteettiin valitut harrastukset ja sisällöt rikastuttavat työidentiteettiä.

Verkon lisäksi toinen kanava on esitykset isommille ryhmille seminaareissa ja tapahtumissa. Tapaan paljon ihmisiä seminaareissa ja tapahtumissa, jossa uusia digimedian kanavissa syntyneitä yhteyksiä syvennetään.

 1. Viesintä kanavissa ja tapaamiset
 2. Aktiivinen some julkaisija ja keskustelija
 3. Julkiset esitykset seminaareissa
 4. Erottuva ja provosoiva tyyli ja visuaalisesti videoilla

Olen määrittänyt neljä teemaa erilaisilla painotuksilla ja valinnut teemoille digikanavat ja myös näkökulmat.

Teemat ja Some-kanavat:

 • Substanssiteemat: Web-sivut (+ purjehdus Tokio II), Linkedin, Twitter, Facebook, osin Tumblr, ja nyt kiinnostunut Periscopesta ja sen mahdollisuuksista.
 • Harrastus: Facebook, osin Tumblr, Instagram, Twitter & Linkedin (pääosin purjehdus /Tokio II)
 • Politiikka ja yhteiskunta: Facebook
 • Vanha puutalo ja Länsi-Käpylän yhteisö: Facebook, Instagram. Vieressä on Kahvila Siili, josta tulee laitettua myös Linkedin ja Twitteriin, kun se on Jyri Engeströmin perustama ja hän on tunnettu medioissa ja kasvuyritysyhteisöissä.

Tästä olen tehnyt itselleni vuorovaikutusmatriisin, jossa määritän teemat ja kanavat sekä päätän periaatteelliset näkökulmat eli olen tehnyt itselleni viestintästrategian ja vähän on tiettyjä taktiikoitakin tullut testattua.

Uusin yhteiskunta-aloite lähti liikkeelle tänä aamuna Kristan kanssa keskustelusta. Perustin Panamatics-ryhmän Facebookkiin aktivoimaan keskustelua aggresiivisesta verosuunnittelusta, kun siitä ei nyt oikein tolkkua saa muiden seiniltä. Panamatics-ryhmään voi liittyä tästä, jos on kiinnostunut eettisestä toiminnasta yrityksissä. 

Työidentiteettimalli osassa III:

Tässä kolmannessa osassa oli tärkeimmät vuorovaikutuksesta ja viestinnästä.Viimeisessä eli neljännessä osassa käsittelen investoinnit ja tulokset sekä hyvinvoinnin.

Kiinnostuitko?

Mikäli työidentiteetin mallinnus kiinnostaa enemmän, olen kuvannut menetelmän videolle kohta kohdalta.