Minne päädyn, jos kehitän sosiaalisia verkostoja (osa II)

Tämä on toinen osa neliosaisesta blogisarjasta, joissa kuvaan oman työidentiteettini mallinnuksen lopputuloksen. Aiemmassa postauksessa olen käsitellyt työidentiteetin mallinnuksen hyötyjä yleisemmällä tasolla.

Verkostot vs omat resurssit

Onko tärkeämpää se, että pystyy hyödyntämään verkostoja kuin se, mitkä ovat omat resurssit? Toki asia ei ole näin mustavalkoinen ja molemmat ovat tärkeitä, mutta missä suhteessa pitäisi panostaa omiin kykyihin ja toisaalta verkostoihin? Tämän saman kysymyksen voi heittää sekä uutta työtä hakevalle että rekrytoijalle sekä yrittäjälle. Rekrytoinnissa yleensä keskitytään henkilöön ja hänen ”sisäiseen” maailmaansa, jossa selvitetään motivaatiota, luoteen piirteitä ja profiilia yleensä. Kun maailma on yhä verkottuneempi niin kuinka paljon painoa laitetaan sille, ketä tuntee, kenen kanssa tehnyt projekteja ja millaisissa verkoistoissa toimii? Myös tutkimus on tuonut esille sen, että erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa aktiiviset henkilöt kehittävät parempia ideoita.

If You Want To Go Fast Go Alone, If You Want To Go Far, Go Together – Unknown

Yrittäjälle verkostot ovat usein elinehto. Kaikille se on vähintäänkin uusien ideoiden lähde ja paikka oppia jatkuvasti uutta. On vaikea rajata työtä ja vapaa-aikaa, koska mahdollisuus uuteen lähtöön voi tapahtua missä vain ja milloin tahansa. On siis vaikea laittaa ”aivot narikkaan” vapaa-ajalla ja jättää työt siihen, kun toimiston ovi sulkeutuu.

Sosiaaliset verkostot ovat iso resurssi

Kun on aktiivinen sosiaalisissa verkostoissa (tuottaa ja jakaa sisältöä), rakentaa samalla joko tietäen tai tietämättään omaa henkilöbrändiä. Tämä on vielä useimmissa isoissa yrityksissä käyttämätön voimavara ja vaikuttaa, että vielä vähän käytetty myös rekrytointiperusteena tai sitä ei ole tutkimuksissa selvästi tutkittu. Muutamia tämän suuntaisia liikkeitä on tehty, jossa iso yritys on esimerkiksi palkannut aikaisemmin teknologiayrittäjänä tai startup-ekosysteemissä olleita näkyviä persoonia. Henkilöbrändit ovat yleisesti isoille yrityksille usein vaikea pala ellei jopa mahdoton. Toki kysymys ei ole joko-tai vaan sekä-että, mutta jos panostaa toiseen, on se osin toisesta pois ja samalla oman profiilin painopiste myös muuttuu omista kyvyistä (sisäinen resurssi) verkostoihin (ulkoinen resurssi). Kumpaa pitäisi painottaa riippu siitä, mikä työidentiteettisi on tai tulee olemaan.

Työidentiteetin mallintaminen, osa II.

Blogisarjan osat ovat:

 

Video osasta II

Kohta 3. Kuka olen ja mitkä ovat resurssini

Olen persoonaltani tekijä, sarjayrittäjä, ennakkoluuloton uuden kokeilija ja riskinottoja. Toiselta puolelta olen tekniikan tohtori ja tutkija, jossa tarvitaan uteliaisuutta, keskittymistä ja syventymistä tutkittavaan asiaan. Kuin tuli ja vesi on yhdistetty samaan persoonaan. Samoin on myös hyvin vaikea vastata kysymykseen siitä, viihdynkö ensisijaisesti yksin vai isossa porukassa? Molemmat toimivat yhtä hyvin. Ilman toista ei voisi viihtyä toisessa.

Ykkösjuttu tekijänä minulle on luottamus ja pidän lupaukseni yrittää 150%:lla. Laitan itseni likoon ja elän mukana tunteella ja isolla draivilla. Tunteista tärkeimmät ovat luotettavuus ja toiseksi innostus uuteen ja tuntemattomaan haasteeseen. Minulle on normaalia olla epämukavuusalueella tai toisinpäin sanottuna minun epämukavuusalueeni on se perinteinen tapa toimia.

Kun kortti on laitettu pöytään, se katsotaan eli en ole heti luovuttamassa ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla. Projekti on myös joskus lopetettava, joten liikaa omiin juttuihin ei saa rakastua. Olen perustanut viisi yritystä, joista kaksi on lopetettu ja yhden toiminta on suunnattu uudelle alueelle. Kokemusta on vastoinkäymisistä, projektin lopettamisesta ja uudelleen aloittamisesta. Nyt tämän osaa tehdä jo paljon nopeammin.

Start small, fail early & think big – ohjaa hyvin tekemistä.

Tekniikan tohtorin koulutukseni taas antaa tutkijan taustan syventyä haasteeseen ja pystyn olemaan lähdekriittinen varsinkin tutkimustietoon, jota jaetaan paljon ja johtopäätökset ovat useimmiten kevyitä. Yhteiskunnan, liiketoiminnan ja johtamisen ilmiöt ovat aina niin monimutkaisia, että niitä ei voida vain yhdellä tilastolla selittää. Näitä keskusteluja tulee käytyä erityisesti Facebookissa viikoittain, joka osaltaan valmentaa argumentoimaan ja keskustelemaan vaikeista ja monimutkaisista aiheista.

Vahvin puoleni riskiä ottavassa ja stressaavassa työssä on rauhallisuuteni epävarmassa tilanteessa. Tulee eteen vaikeita tilanteita tuotekehityksessä, esiintymisessä, neuvotteluissa esim. rahoitus- ja kaupantekoneuvottelut tai tiimin muodostamisessa. Haen tilanteissa win-win-tilanteita, jossa tulee hahmottaa kokonaisuus, eri osapuolien intressit ja niiden syy-seuraussuhteet. Tulee ymmärtää toisten tilanne ja intressit, jotta voi hakea ratkaisua, johon kaikki voi sitoutua. Olen saanut hankittua yli puolitoista miljoona euroa rahoitusta erilaisille projekteille viimeisen 10 vuoden aikana. Tunteet pitää näyttää ja elää hetkessä, mutta tunteille ei saa kuitenkaan antaa vapaasti valtaa stressaavissa ja vaikeissa tilanteissa. Esiintymisessä ja ideoinnissa tulee näyttää innostuksen tunnetta, mutta neuvottelussa taas rauhallisuutta ja luotettavuutta.

Persoonani koostuu:

  1. Sanaan voi luottaa: Luottamus, joka kumpuaa työkokemuksesta, koulutuksesta ja luonteesta
  2. Ei paniikkia: Rauhallisuudesta stressaavissa tilanteissa, jossa pitää hallita tunteensa
  3. Laitan itseni peliin: Innostuksesta uusiin asioihin, ennakkoluulottomuus ja valmis esiintymään ja laittamaan itsensä 150% likoon haasteen edessä
  4. Sarjayrittäjän taustalla rakennettu pitkäjänteisyys ja periksiantamattomuus.

 

Kohta 4.Toiminta

Tärkeintä toimintaani ovat kuvausten tekeminen ja käytännössä tarkoittaa piirtämistä, kuvankäsittelyä, videoiden editointia ja kirjoittamista.  Tämä on pohjana vaikuttavalle vuorovaikutukselle ja esiintymiselle, jota tulee kokoajan harjoitella ja hioa omaa esiintymistään pienille että isoille ryhmille.

Ajattelen samalla kun teen kuvauksia ja kirjoitan.

Tulee olla hyvin tuottava sisällöissä, jossa pitää hakea selvät faktat (pitää lukea paljon), olla ajankohtainen (seurata medioita) ja rakentaa nopeasti kokonaisuus. Pystyn tuottamaan laadukasta materiaalia nopeasti. Pitää ikään kuin teollistaa materiaalin kerääminen ja tehdä sisällöstä sarjatuotantoa. Jopa pitää tuotteistaa blogi- ja videosarjaksi, kuten esimerkiksi tämä työidentiteetin mallinnus.

Kriittistä ovat myös puheiden aloitukset, otsikointi ja twiitit. Pitää pystyä kiteyttämään sanomansa ja tämä vaatii jatkuvaa harjoittelua ja keskittymistä. Kolmas kriittinen toiminta on reflektointi siitä, mitä on tehty, esitetty ja julkaistu. Pitää reflektoida vuorovaikutustilanteita, jotta ymmärtää paremmin yleisöä ja keskustelukumppania. Pitää mitata ja seurata mittareita ja selvittää millainen sisältö toimii.

Pääaktiviteettini ovat:

  1. Sisältöjen tehokas tuottaminen, jossa on merkitys ja fokus
  2. Aloitus ja otsikon kiteyttäminen 3-5 sanaan
  3. Reflektointi: vuorovaikutuksen reflektointi ja vaikuttavuuden mittarit

 

Kohta 5.Kumppanit

En ole yksinään puurtava keksijäyrittäjä vaan yhteisössä aktiivinen toimija. Tarvitsen laajasti erilaisia mielipiteitä, joita haen erilaisista sosiaalisista verkostoista. Testaan omia ajatuksiani ja haen muiden näkemyksiä omille argumenteille.

Tärkeimmät kumppanit ovat kasvuyrittäjäkollegat, jotka ovat samoissa tilanteissa ja joita tapaa säännöllisesti verkottumistapahtumissa ja yhteisissä projekteissa. Myös ystävieni kanssa voin käydä läpi yritykseen liittyviä asioita. Arvostan näiden tapaa sanoa asiat suoraan miten ne ovat.

Erityisesti sosiaalisen median kautta muodostuvat verkostot ovat keinoja käydä keskustelua vähän laajemmin. Sosiaalisessa mediassa voi testata omaa ajatteluaan ja argumenttejaan. Lähinnä haen tukea ja sparrausta liittyen kasvuyrityksen toimintaa, johtamiseen, tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin. Toisaalta tarvitsen palveluja sisältöjen tuottamiseen ja tässä tulee pääasiassa kysymykseen tekstien editointi ja videoiden tekeminen.

Kuka minua auttaa:

  1. Yrittäjäkollegat, ystävät ja harrastusten kautta asiantuntijat eri aloilta
  2. Sosiaalisen median kautta yhteisöt, jossa linkkeinä toimivat yrittäjäkollegat, ystävät ja tuntemani asiantuntijat mm. harrastusten kautta
  3. Sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen liittyvät palvelut

 

Katso malli osissa I & II (aukeaa omaan välilehteen/sivuun). 

Seuraavassa osassa (III) käsittelen vuorovaikutuksen ja viestintä- sekä palvelukanavat. Jatka tästä osaan III.

 

Kiinnostuitko?

Mikäli työidentiteetin mallinnus kiinnostaa enemmän, olen erillisellä sivustolla kuvannut menetelmän videolle kohta kohdalta.