Aito, aidompi, Jutta Gustafsberg – Onko suunniteltu työidentiteetti epäaitoa?

Julkisuudessa voi saada hyvin tyrmäävää kritiikkiä. Jutta Gustavsberg sai TV:ssä suoraa palautetta hänen aitoudestaan. En ota kantaa Jutan aitouteen, koska en nykytilannetta tunne, vaikkakin tunnen Jutan nuoruusvuosilta. Emme ole tavanneet sen jälkeen ja tästä nyt on jo yli 20 vuotta aikaa. En ainakaan TV-kuvan perusteella voi sanoa sitä, onko Jutta muuttunut epäaidoksi. TV-kuvan perusteella hän vastaa sitä henkilöä, jonka tunsin kauan sitten. Kun taas katsoo missä liiketoiminnassa Jutta toimii, on aika selvää omasta ulkonäöstä huolehtiminen ja siihen kuuluu myös suunnitelmallisesti valitut vaatteet.

Voi olla, että huoliteltu ulkonäkö ja vaatetus saavat aikaan sen, että Jutan voi mieltää epäaidoksi. Myös liian pirteä olemus on joillekin liikaa ja kun kokonaisuus muutenkin näyttää liian puunatulta ja suunniteltulta. Toki aina on joukossa niitä, joita ei voi miellyttää, joten niiden takia ei kannata alkaa hermostua. Kannattaa kuitenkin varautua ainakin henkisesti, että joku voi töksäyttää jotain vastaavaa suorassa lähetyksessä tai, jos ei suorassa lähetyksessä, seminaarissa, jossa on 200 kuulijaa. Harvemmin asiantuntijaseminaarissa näin suoraan heitetään puhujalle kuin Jutalle TV:ssä. Asiantuntijoille tulee kuitenkin tilanteita, jossa esimerkiksi kyseenalaistetaan osaamista tai ainakin sitä testataan.

Aina on joukossa niitä, joita ei voi miellyttää.

Mitä sitten aidolla tässä tarkoitetaan ja mitä taas epäaidolla? Onko määrättyjen asioiden pois jättäminen epäaitoa? Työidentiteetissä valitsemme teemat, joista haluamme ihmiset meidän tuntevan. Koska pelkät substanssiasiat ovat usein liian kylmiä, kannattaa työidentiteettiin ottaa mukaan vapaa-ajan toimintaa, persoonaa ja luonteenpiirteitä.

Sisältö on perusvaatimus, mutta persoona lyö läpi

Mistä vapaa-ajan asioista puhut työyhteisöissä?

Jos esimerkiksi perheessä on sovittu, että lapsista ei ole kuvia sosiaalisessa mediassa niin, onko tämä epäaitoa, että jättää perheensä työidentiteetin ulkopuolelle? Toki voi mainita lasten lukumäärän ja sukupuolen sekä iän henkilökohtaisissa tapaamisissa, mutta tämä teema jää kaiken digitaalisen median ulkopuolelle.

Toisaalta onko epäaidompaa jopa aloittaa jokin sopiva harrastus tai vapaa-ajantoiminta, jotta siitä saa palasen työidentiteettiin. Jos kuitenkin pidät uudesta vapaa-ajan toiminnasta ja se tukee työidentiteettiäsi, miksi se olisi epäaitoa? Vapaa-ajan yhteisöissä verkottuu uusien ihmisten kanssa ja on taas helpompi tavata heitä myös työn merkeissä. Eri asia on sitten se, miten käyttäytyy vapaa-ajallaan eli pitää osata myydä ilman myymistä. Kun tapaa ihmisiä, voi kysyä mitä toinen tekee työkseen ja kertoa omastaan ilman, että tekee aggressiivista myyntiä.

Tee särköä ja inhimillisyyttä liian puunattuun identiteettiin

Työidentiteetissä voi toimia suunnitelmallisesti esimerkiksi valitsemalla ulkonäköön liittyvät asiat kuten vaatetuksen, vapaa-ajan toiminnan ja puhuuko omasta perheestään. Jos jokainen yksityiskohta on aina tarkkaan suunniteltu, voi toki tulla mielikuva epäaidosta henkilöstä. Ehkäpä täytyy myös suunnitella se, missä suunnitelmallisuus ”rikotaan” sellaisella tavalla, joka ei enää sovikaan kokonaisuuteen. Tehdään tarkoituksella säröä liian puunattuun kokonaisuuteen.

Onko ulkoisella olemuksella merkitystä?

Itse valitsen vaatetuksen, joka tukee työidentiteettiäni. Lavalle olen valinnut aina toimivan mustan linjan, jossa tyypillisesti yhdistyy tumman puvun konservatiivisuus ja rento lenkkarilinja. Näin syntyy sopivaa jännitettä konservatiivisuuden ja rentouden välille. Kravatti ei enää pääsääntöisesti kuulu kokonaisuuteen. Työpajoissa voidaankin mennä T-paitalinjalla, koska teemat käsittelevät luovuutta ja innovatiivisuutta, jossa konservatiivisuus ei lähtökohtaisesti sovi kuvaan. Kesäisin tutuille asiakkaille menen polkupyörällä ja joskus jopa shortseissa ja sandaaleissa. Puheutuminen valitaan kuitenkin aina tilanteen ja yleisön mukaan.

Nuorempana konsulttina 15 vuotta sitten ”haarniska” koostui tummasta puvusta, valkoisesta tai vaalean sinisestä paidasta ja kravatista. Ainoa kohta sooloilla oli kravatin valinta. Tämä suorastaan persoonaton asukokonaisuus täytti sille asetetut vaatimukset, jossa pukeutuminen piti olla formaalia ja se ei saanut ärsyttää ketään. Silloin persoona ei saanut näkyä pukeutumisessa, kun työnä oli strategia ja työympäristönä yrityksen ylin johto. Pukeutuminen oli odotusarvoisesti formaalia. Vaikka nytkin työympäristö on ylintä johtoa, ei näillä kilometreillä ole enää tarvetta esittää persoonatonta työidentiteettiä.

Tilanteen mukaan kuitenkin pukeudutaan, mutta oma työidentiteetti mielessä.

2000-luvun alkupuolella olin palaverissa, jossa oli asiakkaan johtajien lisäksi potentiaalinen IT-toimittaja. Toimin johtoryhmä tukena IT-toimittajan valinnassa. Yksi IT-yhtiön johtajista oli jättänyt kravatin pois ja hän sai myös tiukkaa palautetta siitä, että ei ollut pukeutunut sopivalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan estänyt kaupan tekemistä, mutta toista kertaa kravatti ei jäänyt pois. Tein yhteistyötä kolme vuotta ja tumma puku, kravatti ja valkoinen paita olivat joka päivä päällä. Silloin ei tullut mieleenkään, että kravatin olisi voinut jättää jonain päivänä pois. Vaatetus ja muut ulkoiset asiat valitaan sen mukaan, mikä tukee työidentiteettiä, mutta aina pitää ottaa huomioon työympäristö ja yleisö, jotta oma asia ei huku ulkoisiin sekkoihin.

Sisältöjen suunnittelu ja valinta

Asiantuntijoilla ja johtajilla työidentiteetin suunnittelu ei rajoitu ulkoisiin seikkoihin vaan siihen mistä puhumme ja kirjoitamme, miten esiinnymme, mikä on tyylimme kirjoittaa ja miten jaamme sisältöä.

Oma tyylini lavalla on tarinoiden kertominen tai kuvaan asiat yleensä case-tapauksina ja teoria tulee siinä sivussa pieninä annoksina. Nyt olen pyrkinyt tuomaan samaa myös kirjoittamiseen. Kun lukee aikaisempia kirjoituksiani, näkee niissä enemmän akateemista otetta lähdeviittauksineen. Täten aikaisempia kirjoituksiani lukemalla saa minusta erilaisen mielikuvan kuin näkee puhumassa tai vetämässä työpajaa. Jos kirjoittaa ja puhuu eri tavalla, luoko silloin epäjohdonmukaista työidentiteettiä? Ehkä jopa kirjotustyyli tulee sovittaa omalle työidentiteetille sopivaksi.

Kuinka johdonmukainen työidentiteetti voi olla?

Työidentiteetissä on kyse valinnasta, miten, mitä ja missä sisältöjä luo ja jakaa samalla tavalla kuin valitsemme tilaisuuteen sopivat vaatteet. Se on myös valintaa siitä, mitä emme tee ja mitä jätämme ulkopuolelle.

Kun hakee uutta työtä, voi hakukirjeessä painottaa eri kulmia ja näin toki täytyykin tehdä, jotta hakukirje puhuttelee rekrytoijaa. Periaatteessa voi tehdä itsestään useampia työidentiteettimalleja, jossa painottaa eri asioita. Ongelman tässä aiheuttaa se, että digitaalisessa jalanjäljessä emme voi ajaa näitä ainakaan kovin erilaisia painotuksia, koska muuten digitaalinen jalanjälki ei ole johdonmukainen.

Työidentiteetin kehittämisessä tulee olla johdonmukainen.

Suunnitelmallisessa työidentiteetissä voi esimerkiksi:

  • Valita vaatetuksen eri tilanteisiin
  • Mistä teemoista julkaisee sisältöä
  • Mitä kanavia ja medioita käyttää
  • Millainen on sisällöntuotannon tyyli (puheet, kirjoitukset, videot)
  • Mitä liittää vapaa-ajasta ja perheestään työidentiteettiin
  • Miten osallistuu keskusteluihin eri medioissa
  • Mikä on oma linja ja omat arvot keskusteluissa
  • Mitä ei missään nimessä pidä tehdä verkossa
  • Mikä on oma tyyli vuorovaikuttaa

Tuleeko aitous tai epäaitous sitten siitä, että tekee suunnitelmallisen työidentiteetin ja tekee valinnat ja pysyy niissä tai kehittää itseään juuri suunnitelman mukaisesti. Ehkäpä aitous ja epäaitous tulee tavasta kohdata toinen ihminen ja miten kuuntelee sekä ottaa toisen huomioon.

Aitous ja epäaitous tulee tavasta kohdata toinen ihminen.

Sosiaalinen media on mahdollisuus isoilla riskeillä?

Jos työidentiteettiin kuuluu vahvasti sosiaalinen media, tulee työidentiteetin pelikirja tehdä erityisen harkiten, koska työidentiteetin voi myös pilata vain yhdellä twiitillä.

Esimerkiksi Justine Saccon tapauksessa yksi twiitti tuhosi hänen koko elämänsä. Ennen kuin hän nousi lentokoneeseen, hän lähetti rasistisen twiitin. Twiitistä ehti nousta iso haloo Twitterissä lennon aikana. Kun lentokone laskeutui 11 tuntia myöhemmin, Sacco ei ollut tietoinen, että hänet oli jo irtisanottu. Justine selitti jälkeenpäin twiittiään siten, että sen hän oli osoittanut kritiikiksi eikä rasistiseksi. Vain 170 seuraajalla Justinen twiitti sai isot mittasuhteet ja jopa niin, että hän oli vähän aikaa Twitterin suosituin henkilö ja #hasjustinelandedyet levisi Twitterissä. Justine oli kuitenkin PR:n parissa työskentelevä senior-tason osaaja, jonka oletetaan tietävän mitä julkisesti voi tehdä.

Pitää valita oma linja, pysyä linjassa ja toteuttaa omaa pelikirjaa.

Jos ei nyt kirjaa kaikkia teemoja, mistä julkaisee sisältöjä, kannattaa kirjata teemoja, joista ei kirjoita mitään. Varsinkin poliittisista tai muuten tulenaroista teemoista kuten maahanmuutto kannattaa kirjoittaa vain valitun näkökulman mukaisia asioita. Minusta tämäkään ei tee henkilöstä epäaitoa, vaikka välttää verkossa sellaisia keskusteluja, joissa trollit viihtyvät ja lopputuloksena ei ole kuin paha mieli.

Johtopäätöksenä voisi sanoa, että työidentiteetin suunnitelmallisuus ja valinnat eivät tee sinusta epäaitoa, mutta epäaidon vaikutelman voi luoda liian huolitellulla vaatetuksella ja liian pirteällä sekä koppavalla käytöksellä. Suunnitelmallinen kannattaa olla, koska siten jää johdonmukainen kuva kaikista kanavista. Erityisesti sosiaalinen media korostaa työidentiteetin johdonmukaisuutta. Oletko suunnitellut oman pelikirjasi?

Tärkeintä työidentiteetissä on johdonmukaisuus, joka erottuu ja joka olet sinä.

Kiitos Nina, Jaan-Erik, Ville ja Katja hyvästä keskustelusta teeman ympärillä, josta tämä artikkeli sai alkunsa.

 

KIRJOITTAJA

Jukka Ala-Mutka, TkT

Lisätietoja: https://jukkaam.com/

Seuraa Linkedin, TwitterInstagramFacebook ja Slideshare. Voit seurata Linkedinssä myös ilman kutsumista ja Facebook on työpersoona (sivu), johon tulevat kirjoitukset ja keskustelualoitteet.

Koostan juttuja muutaman kerran vuodessa sähköpostiin ja jos haluat koosteet sähköpostilla niin liity postituslistalle: https://jukkaam.com/subscribe