Digitalisaatio tuo esille brändin, asiakaskokemuksen ja kilpailukyvyn

Nyt on kulunut kuutisen kuukautta kun ministeri Berner tiedotti, että nyt aloitetaan liikennekaaren valmistelu. Tavoitteena on se, että esitys tukee myös hallitusohjelman tavoitetta kuntien kustannusten karsimisesta ja toteuttaa hallitusohjelman linjausta lainsäädännön kokonaisuudistuksella. Tässä kyse on normien purusta, jossa lupien saamista helpotetaan tai rajoituksia karsitaan ja jopa poistetaan kokonaan.

Vielä ei ole lakitekstejä näkynyt, mutta muutoksesta on kirjattu seuraavia kohtia:

  • poistetaan uudenlaisten digitalisaatiota hyödyntävien palvelujen kehittämisen esteitä.
  • edistetään yhtyeentoimivien digitaalisten lippu- ja maksujärjestelmien käyttöönottoa
  • toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta
  • luodaan edellytykset liikenteelle palveluna (Mobility as a Service)

Esimerkiksi taksiluvasta tulisi ehdotuksen mukaan yrityskohtainen ja taksiliikenteen yrittäjyyttä helpotettaisiin vaatimuksia keventämällä. Taksiliikennelupa tarvittaisiin yhä, mutta ajoneuvokohtaisesta luvasta ja kuljettajakohtaisesta luvasta luovuttaisiin sekä taksinkuljettajalle asetettuja vaatimuksia kevennettäisiin.

Vapautta kehittää omaa toimintaansa kysynnän mukaan

Yrittäjälle tulisi muutosten myötä lisää vapautta kehittää omaa toimintaansa kysynnän mukaan, kun vielä lupakiintiöistä luovuttaisiin ja asemapaikkavelvoite purettaisiin. Kun vielä hinnoittelu vapautetaan, tulee mukaan uudella tavalla palvelujen tuotteistus ja uudet palvelut, kun hinnoittelumallin voi määrittää vapaammin.

Ministeriön mukaan tavoitteena on palvelutarjonnan parantaminen erityisesti maaseudulla ja haja-asutusalueilla kun ei-ammatilliselle pienimuotoiselle toiminnalle annettaisiin enemmän tilaa. Toimilupia ei tarvittaisi enää pienimuotoiselle toiminnalle, joka mahdollistaa uusita tapoja yhdistellä kuljetuksia. Selvä muutos vapauttamisesta tulee esimerkiksi oikeudesta ottaa paluukyytiläisiä. Tämä tehostaa järjestelmää ja helpottaisi toimintaa erityisesti haja-asutusalueilla. Ehdotuksessa pienimuotoisen toiminnan rajana olisi maksimissaan 10 000 euron vuosittainen liikevaihto. Tulo olisi ansioverotuksen alaista.

“Tänä päivänä ei ole enää tarpeen eikä järkevää säännellä eri kulkumuotoja yksityiskohtaisesti vaan mahdollistaa asiakkaiden tarpeita vastaavien palveluiden syntyminen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.”

Osa nykyisistä toimijoista vastustaa ehdotettuja muutoksia, mikä on aika ymmärrettävää, mutta muutos nyt tapahtuu, joten pitäisi nyt nopeasti hahmottaa, millainen uusi kilpailuympäristö tulee olemaan.

Muutama isompi toimija taas on muutosten kannalla ja esimerkiksi Kovasen taksikonsernin taseessa on yhtiön ostamia taksitoimilupia viiden miljoonan euron arvosta. Niiden alaskirjaaminen toisi siis taksikonsernille miljoonan euron verohyödyn. Pääomistaja Heikki Kovanen onkin julkisuudessa kannattanut alan liberalisointia, vaikka kritisoikin Uberia.  

Petri Koskisen mielestä ”Uberin aiheuttama kuohunta onkin vienyt keskustelun väärille urille, sillä Suomessa kaikista kuljetuksista hoituu vain yksi prosentti taksilla ja 87 prosenttia kansalaisten omilla autoilla. Takseilla on paljon voitettavaa, kun palvelun kustannuksia ja hintaa saadaan painettua alas optimoinnilla ja kilpailulla.”

Uber on pystynyt tuomaan palveluun paljon sellaista, mihin kansallinen taksiala ei ole pystynyt vastaamaan tai ehkä olisi, mutta kyky muuttua puuttuu.

”Uber ei ole kuitenkaan ainoa tarjolla oleva taksisovellus. Suomessa toimivat jo kotimainen kyytien jakamispalvelu Tuup, kuljetusmarkkinoita mullistava Maas Finland sekä tavara- ja henkilökuljetuksia yhdistävä PiggyBaggy. Niistä voi kasvaa vientiyrityksiä, jos eduskunta kykenee luomaan nopeasti fiksun lainsäädännön. Suomessa on paljon osaamista kuljetuspalveluiden algoritmien ja mobiilisovellusten kehittämisessä.” 

Kun markkinat ovat aidosti digitaaliset, muuttuu tapa tehdä kauppaa ja vaatimukset asiakaslähtöisyydelle kasvavat.

 

Uudet asiakaskohtaiset palvelut ja teknologian nopeampi kehitys

Tähän mennessä taksiala on reagoinut hitaasti esimerkiksi teknologiseen muutokseen ja sen oma Valopilkku-applikaatio sai vauhtia vasta kun markkinoille tuli kilpailija. Kun markkina on avoimempi, tulee myös teknologiset ratkaisut nopeammin käyttöön.

Huono tai hyvä palvelu menee taksialan piikkiin. Ei yritykselle. Ei kuljettajalle.

Toinen todennäköinen muutos on palvelun erilaistuminen asiakkaan tarpeiden mukaan. Nyt taksiala on melko homogeeninen eli tasalaatuinen, joka ei kuitenkaan ole sama kuin asiakkaalle sopiva ja hyvä palvelu. Taksiyritykset ovat “vain” takseja ja kukaan ei kilpaile palvelulla tai millään muullakaan, koska kaikki on tasapäistetty byrokratialla.  Kovanen on harvoja brändejä, jotka kuluttajat ja yritykset tunnistavat. Muuten taksit ovat samaa harmaata massaa.

Yritykset ja yhteenliittymät kasvattavat kokoa

Yksi mahdollinen skenaario on se, että taksiyritykset kasvavat kokoa ja erilaistavat toimintaansa eri tavoilla. Muutos vaikuttaa olevan parempi niille, jotka ovat jo isoja ja niillä on resursseja laajentaa toimintaa, kehittää brändiä ja erilaistaa palvelua. Toinen vaihtoehto on osuuskunnat tai yhteenliittymät, jossa pienet ryhmittyvät uudelleen ja luovat yhteenliittymälle oman brändin. Tämän skenaarion mukaan Taksiliitto tulee hajoamaa. Taksille tulee uudessa tilanteessa tarve luoda itsestään hyvä palvelu- ja laatumielikuva. Tämä asettaa uuden vaatimuksen palvelusta ja palveluasenteesta, koska huonopalvelu tulee suoraan brändille eikä taksialalle yhteisesti.

Taksibrändien esiinmarssi

Nyt säätely on rajannut tiukasti sen, että takseja käytetään vain taksiajoon ja muilla rajoituksilla on estetty kuljetusten yhdistelyä, paluukyytejä, jne. Nyt olisi mahdollista yhdistellä uudella tavalla henkilö ja tavarakuljetuksia kysynnän mukaan. Ehkä yksi merkittävimmistä tuloksista tulisi olla tarjonnan joustavuus kysyntään, joka tulisi toteutua siten, että kun ei ole kysyntää ei ole liikkeellä autojakaan ja autot on muussa hyötykäytössä. Kun tulee isoja kysyntäpiikkejä esimerkiksi isot tapahtumat ja uusivuosi, tulee autoja olla liikenteessä paljon. Nyt tasapäistetty ja jäykkä lupasysteemi pitää autoja tolpilla tai talleissa eikä ne tuota mitään kuin kustannuksia. Kun tulee iso tarve, autoja ei saada koskaan riittävästi liikkeelle. Jonot taksitolpalla ovat pitkiä ja ihmiset odottavat jonossa kymmenen asteen pakkasessa. Kun rajoitteet poistetaan, tulee kysyntäpiikkeihin väliaikaista kapasiteettia, joka poistuu taas kun kysyntä laskee.

Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen

Tässä on selvästi täysin erilaiset markkinat isoissa keskuksissa ja maaseudulla. Tässäkin tilapäisesti toimivat taksit voivat laskea hintoja oleellisesti, kun taksi ei ole ainoa tai edes päätyö. Kun yhdistellään tavara- ja henkilökuljetuksia, saadaan kustannuksia alaspäin. Ydin tässä tulisi olla autojen käyttöasteen nostaminen erilaisia palveluja yhdistelemällä erityisesti maaseudulla, jossa taksi-, posti- ja ruokajakelua voidaan yhdistellä samoille reiteille. Näitä on jo tehtykin, mutta esteet on nyt poistettava kokonaan kuljetusten yhdistämiseltä.

Kustannusten lasku käyttöastetta nostamalla

Samalla autolla voisi ajaa erilaisia palveluja eri välittäjien kautta esimerkiksi:

  • aamulla ensin kimppakyytejä töihin
  • taksina aamupäivän
  • keskipäivällä lounaskuljetuksia
  • iltapäivästä taksina
  • kimppakyydit työmatkoille
  • illalla taksina ja tavarakuljetuksia

 

Digitaalinen lupien tarkistaminen välittäjän vastuulle

Toki keskustelu muutoksista on viety paljon harmaaseen talouteen ja verojen maksuun. Kun ollaan digitaalisessa liiketoiminnassa, ei ole mikään suuri ongelma yksilöidä digitaalisesti jokainen palvelusuoritus, palvelusuorituksen tekijä, lupien voimassaolo, jne. Tässä voisi Liikennekaari osoittaa vaatimukset välittäjille, jolla on velvollisuus varmistaa lupien olemassa olo eli välittäjät esim. Uber ei saisi ottaa autoa välitykseen, jonka luvat ei olisi varmistettu rajapinnan kautta viranomaiselta. Välittäjä olisi velvollinen pitämään kirjaa kaikista matkoista ja tarvittaessa toimittamaan tiedot verottajalle tai verottaja saa rajapinnan kautta tiedot yrityksen tai henkilön tekemistä keikoista. Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä voidaan kaikki varmentaa, jos vain niin halutaan. Eri asia on sitten se, että rikotaan lakia, mutta ihan yhtä hyvin se onnistuu nytkin.

Rajapinnat hintatiedoille

Toinen asia, mikä aiheuttaa myös keskustelua, on hinnoittelu ja yleensä verrataan Tukholman tilanteeseen. Toki alussa voi olla haasteita siinä, mistä taksin löytää, mutta markkina ohjaisi siihen, että rakentuu uudet jälleenmyynti- ja tukkumyyntikanavat, jotka toimivat täysin digitaalisesti.

Miten asiakas valitsee itselleen parhaimman, kun välittäjiä on useita? Tähänkin vastaus löytyy rajapinnoista eli välittäjät antavat hintatiedot rajapinnan kautta määrätyssä muodossa, josta “kyydinetsijäagentit” voivat hakea asiakkaalle parhaan vaihtoehdon. Tämä suuntaus toisi markkinoille kaupankäyntiin asiakkaalle oman digitaalisen myyntineuvottelijan, joka kävisi hakemassa eri palveluista asiakkaille parhaan vaihtoehdon. Tässä esimerkkinä voisi olla nykyiset palvelut, jotka hakevat tiedot lennoista ja tuovat eri lentoyhtiöiden hinnat samaan taulukkoon. Vastaaville palveluille olisi tarve, kun hinnoittelu vapautetaan. Asiakas voisi käyttää vain yhtä applikaatiota, joka hakee hintatiedot välittäjiltä ja ehdottaa käyttäjälle parasta tarjousta.

Palvelun etsintään menee alle sekunti ja hinta sekä tarpeet kohtaavat

Liikennekaaren muutokset juuri asiakkaan, liiketoiminnan ja digitaalisaation ehdoilla mahdollistavat paremmat ja kustannustehokkaammat palvelut asiakkaille. Teknologia ei ole vastaus vaan mahdollistaja mutta tärkein osa nyt on digitalisaation huomioonottava lainsäädäntö, joka tasoittaa kilpailukentän samaksi kaikille ja vain parempi ja oikean hintainen palvelu ohjaa markkinaa. Liikennekaari on tässä suhteessa mielenkiintoinen, koska se on ensimmäisiä kokonaisvaltaisia hankkeita, jossa pyritään aidosti ottamaan huomioon digitalisaation aiheuttamat muutokset ja sen todelliset mahdollisuudet.

Kun kaupan esteitä puretaan, on digitalisaatio suuri mahdollisuus. Muuten nähdään liian monta kärjäoikeuden käyntiä, jossa edellekävijät tuomitaan ennen kuin lait on muutettu.

Nyt vauhtia siellä ministeriössä!

Kirjoittaja

Jukka Ala-Mutka, TkT

Lisätietoja: https://jukkaam.com/

Seuraa Linkedin, Twitter ja Slideshare. Voit seurata Linkedinssä myös ilman kutsumista.

Liity postituslistalle: https://jukkaam.com/subscribe/