Parviohjautuvuus

Itsestä joukkoon ja parveen - parviohjautuvuus Itseohjautuvuudesta on useita eri tulkintoja ja se ymmärretään myös tilaksi, jossa sitä ei johdeta lainkaan. Itseohjautuvuus tarvitsee ainakin yksilön ominaisuuksia, vuorovaikutusta ja autonomiaa. Kun itseohjautuvuuteen kyvykäs henkilö vuorovaikuttaa organisaatiossa saadakseen omalle työlleen suunnan ja merkityksen, pystyy hän valitsemaan (yhdessä muiden kanssa) parhaat keinot toteuttaa työtään sekä tekemään siitä päätökset …

Yrityksen omistajat ja hallitus eivät päästä yritystä rohkeusalueelle kasvamaan

Yrityksen hallituksen tulisi olla strateginen. Oman näkemyksen mukaan yksi merkittävimmistä juurisyistä, miksi muun muassa yritysten markkinointi ei ole konkreettista ja asiakaslähtöistä eikä yrityksillä ole aitoja kasvutavoitteita, johtuu omistajista ja hallituksesta. Kirjoitin aikaisemmin tästä markkinoinnin näkökulmasta (Markkinointijohtajan kysymykset, johon hän ei voi vastata), miten yrityksen strategia ja hallitus määrittää markkinoinnin keinovalikoiman. Tämä keskustelu voidaan johtaa strategiaan …

Ovatko henkilöbrändit korporaatioissa mahdoton yhdistelmä?

Sosiaalinen media on lisännyt johtajille, yrittäjille ja asiantuntijoille paineita oman henkilökohtaisen brändin suunnitteluun. Sana ”henkilöbrändi” aiheuttaa joillekin edelleen hylkimisreaktion, mutta yhtä hyvin voisi puhua henkilökohtaisen työidentiteetin mallintamisesta ja sen viestinnästä. Jokaiselle muotoutuu joka tapauksessa brändi, joka rakentuu vuorovaikutuksesta, teoista ja tarinasta. Halusi sitä tai ei - mielikuva syntyy aina. Halusi sitä tai ei - mielikuva …

Tunteet saa ja pitää tuoda työpaikalle

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että hyvillä tunnetaidoilla varustetut johtajat ja työntekijät ovat jopa moninkerroin tuottavampia kuin heikoilla tunnetaidoilla varustetut verrokkinsa. Siitä huolimatta työpaikoilla kuulee vielä hoettavan, että tunteet pitäisi jättää kotiin. Käsite tunneälykkyys (engl. Emotional Intelligence) alkoi yleistyä yrityksissä 1990-luvulla, kun sen ottivat käyttöön tutkijat John D. Mayer  (UNH) ja Peter Salovey  (Yale). Sittemmin tunneälykkyys sekä …