Ketteryys

Ketteryys on organisaation kyvykkyys toimia epävarmuudessa, reagoida nopeasti muutoksiin ja luoda nopeasti sellaista, mitä markkinoilla ei vielä ole. Ketterä organisaatio on alansa mielipidejohtaja ja pioneeri.

Tulevaisuuden osaa ennustaa kaikki, kun riittävän pitkälle katsotaan. Harvempi osaa oikeat askeleet ja kehittymisen vaiheistuksen.

Vielä harvempi osaa tehdä uuden liiketoiminnan tai muutoksen nopeasti, luovasti, itseohjautuvasti ja joustavasti.

Ketterä toimintamalli on myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen, asiakaspalvelun ja johdon sekä toimintafilosofia että menetelmäpakki.

 • Uuden liiketoiminnan kehitys, johtaminen, Agile Development, Lean Management, Lean Startup, Business Model Canvas
 • Tuotekehitys Kanban ja Scrum -menetelmillä ja projektityökalut
 • Ketterä markkinointi, Customer Development -prosessi, henkilöbrändi ja sosiaalinen media
 • Johtaminen, kasvun mittarit, talous, omistajuus ja riskien hallinta
 • Ideointi ja luovuus: luova ongelman ratkaisu ja itseohjautuvuus
 • Ketterät palaverikäytännöt ja -verkkotyökalut

Tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet jatkuvasti ja samoin on yritystenkin laita. 50-luvulla isojen yrityksen listalla olevat yritykset olivat keskimäärin yli 50 vuotiaita. Nyt listalla olevat ovat keskimäärin alle 20 vuotiaita. Kymmenen vuotta sitten kymmenen arvokkainta yritystä olivat lähinnä öljyä ja pankkeja. Nyt ne on yhtä lukuunottamatta teknologiaa ja useimmat niistä tunnet nimeltä kuten Apple, Amazon ja Facebook.

Mitä nopeampi, innovatiivisempi ja isompi on muutos sitä ketterämpi tulee organisaation olla. Ketteryys ei ole vain tuotekehitystä tai verkkopalvelun tai digitaalisen markkinoinnin A/B-testausta. Toki näitäkin, mutta se on projektijohtamista, riskien hallintaa, palaverikäytäntöjä, johtamista, mittareita, jne.

Ketteryys on kokonaisvaltainen kyvykkyys muuttaa suuntaa ja luoda tulevaisuutta.

Puhun, sparraan, tutkin, mietin ja valmennan organisaatioita, yrittäjiä ja johtajia kehittymään ja rakentamaan ketteriä organisaatioita. Tarvitsetko?

 • Herätyksen
 • Ymmärrystä
 • Sparrausta
 • Oivallusta – miten hyödyn ketteryydestä

 Ota yhteyttä

Valmennuspaketit: ketteryys

 • Johdanto (3h) ketterään – ja lean-toimintamalliin (inspiraatio, esimerkit, ajattelutapa, hyödyt)
 • Ketterä strategia johdolle (3h)
 • Kaikki ketteryydestä (1pv) tiivis läpikäynti kaikesta strategiasta ja liiketoiminnasta tuotekehitykseen ja markkinointiin
 • Professional Agile (3pv) uuden liiketoiminnan kehitystiimille 5-10 henkilöä aktiivisilla tehtävillä (liiketoiminta, tuotekehitys, myynti ja markkinointi)
 • Liiketoimintamalli / Business Model Canvas johdanto (1pv) ja toteutus (3pv)
 • Minimun Viable Product toteutus (3pv)