Kirjat

Uusi kirja työnimellä “Strategia ja Johtajuus tekoälyn aikakaudella”

Kirjoitan uutta kirjaa ja kerään aineistoja siihen syksyllä 2018. Kirja julkaistaan 2019 aikana.

Kirjan teema tulevat olemaan:

  • Itseohjautuvuus
  • Itseorganisointi
  • Parviohjautuvuus
  • Osallisuusjohtaminen
  • Johtajuusviestintä
  • Algoritmi- ja tekoälyjohtaminen
  • Ketterä strateginen johtaminen

Kirja on eräänlainen jatko-osa Strategiamalli-kirjalle ja uudessa kirjassa tuodaan esille se, miten johtajuus rakennetaan ja se toteutuu itseorganisoituvassa, itseohjautuvassa ja tekoälyjohdetussa organisaatiossa.

Kirja on käytännönläheinen matkaopas muutoksen johtamiseen perinteisestä hierarkkisesta organisaatiosta kohti modernia, joustavaa ja tehokasta toimintakulttuuria.

Mikäli teemat kiinnostavat, ota yhteyttä. Haen kirjaan haastateltavia ja case-kohteita. Case-kohteiksi etsin yli 100 henkilön organisaatioita ja haastattelut kaikkien kanssa, joita tämä teema koskettaa omassa työssään.

 

Aikaisemmat kirjat

 

Strategiamalli (Alma Talent / Talentum)

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii perinteisen ja jäykän strategiaprosessin nopeuttamista ja hajauttamista. Strategian tulee olla joustava. Tähän haasteeseen vastauksena on viestinnän ja yhteistyön kehittäminen strategiaa mallintamalla, joka auttaa muutoksen johtamisessa sekä kehittää innovatiivisuutta ja strategista innovointia. Kirja tarjoaa uudelle johtajasukupolvelle kokonaisvaltaisen kuvauksen strategiamallintamisen käytännöistä ja teoriasta.

FINNA https://www.finna.fi/Record/alli.420272

TILAA

https://shop.almatalent.fi/strategiamalli.html

https://www.booky.fi/tuote/ala_mutka/strategiamalli/9789521413124

Strategic Management of High Growth Ventures (Tampereen teknillinen yliopisto)

Väitöskirja.

FINNA https://www.finna.fi/Record/jykdok.990269

Tee asiakassuhteista tuottavia (Alma Talent / Talentum)

Asiakaslähtöisyys yrityksessä tuottaa tulosta, jos näkemys vallitsee koko yrityksessä ja jokaisen työssä. Kaikki ovat mukana suunnittelusta toteutukseen asti, ja tietotekniikka on kytketty tämän työn avuksi. Pelkkä segmentointi tai tietokantaratkaisu ei yksin auta. Tee asiakassuhteista tuottavia on käytännönläheinen kirja kokonaisvaltaisesta asiakkuuksien johtamisesta. Kuvat ja esimerkit havainnollistavat, kuinka asiakashallinnan palaset nivotaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

FINNA https://www.finna.fi/Record/jykdok.941782/Details

Kirjaa ei ole enää tilattavissa