Books

JOHTAJUUDEN RAKENTAJAT

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KERTOMUKSIA ITSEOHJAUTUVUUDESTA JA KOKEILUKULTTUURISTA

Kirjan ytimen muodostavat 12 case-tapausta. Esimerkkeinä esitellään mm. Telian yritysasiakaspalvelu, Heltti, Freska, Codento, Integrata, Sysart, Solita Data -yksikkö, Palmu ennen Solitaa ja osana Solitaa, Kisko Labs, Contribyte, Visma Enterprise, Fingertip ja YLE. Kirjassa esitellään muutoksen johtamisen malli, joka perustuu case-yritysten kuvauksiin siitä, mitä on tapahtunut, mistä muutos on saanut alkunsa ja millaisia vaiheita muutosmatkalla on ollut. Kirja kertoo osallistumisesta, osallisuuden kokemuksesta, avoimesta kommunikaatiosta, sosiaalisesta päätöksenteosta, kokeilukulttuurista, strategisesta johtamisesta, itseohjautuvuudesta, yhdessäohjautuvuudesta, parviohjautuvuudesta, johtajuudesta ja tarkoituksen, arvojen sekä vision sanoittamisesta.

Sivumäärä 256

Case-kuvausten osuus noin 100 sivua

AVAA KIRJAN VERKKOSIVU

“Vihdoinkin johtamiskirja, joka ei kopioi vaan esittelee runsaasti modernia ajattelua johtamisesta, muutoksen hallinnasta ja esittelee lukijalleen uuden termin; parviohjautuvuus. Tuoreet suomalaiset yritysesimerkit ovat kirjan helmi.”

– Matti Copeland, Chief Curiosity Officer, EY

”Johtajuuden rakentajat tarjoilee kaivattua vertaistukea ja oppeja kokeneilta yritysjohtajilta toiselle case-esimerkkien muodossa. Jukka on onnistunut tuomaan esiin johtajuuden keskeisimmät haasteet erilaisten organisaatioiden avulla. Kirja on hyödyllinen jokaiselle itseohjautuvuudesta ja johtamisesta kiinnostuneelle yrittäjälle, johtajalle tai asiantuntijalle.”

— Kati Kitti, Director, Recruitment & Employer Branding, Solita

”Todella ajankohtainen johtamisen kirja! Erityisesti pidin konkreettisista esimerkeistä johtajilta, joita pidän johtamisen edelläkävijöinä. Esimerkiksi avoimuuden merkitys, kokeilukulttuuri ja parviohjautuvuus – näihin teemoihin pitäisi jokaisen nykyjohtajan paneutua. Tästä kirjasta löytyy kaikki mitä moderni johtaja tarvitsee. ”

— Matti Perkkiö, Chief Marketing Officer, LämpöYkkönen


Aikaisemmat kirjat

Strategiamalli (Alma Talent / Talentum)

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii perinteisen ja jäykän strategiaprosessin nopeuttamista ja hajauttamista. Strategian tulee olla joustava. Tähän haasteeseen vastauksena on viestinnän ja yhteistyön kehittäminen strategiaa mallintamalla, joka auttaa muutoksen johtamisessa sekä kehittää innovatiivisuutta ja strategista innovointia. Kirja tarjoaa uudelle johtajasukupolvelle kokonaisvaltaisen kuvauksen strategiamallintamisen käytännöistä ja teoriasta.

FINNA https://www.finna.fi/Record/alli.420272

TILAA

https://shop.almatalent.fi/strategiamalli.html

https://www.booky.fi/tuote/ala_mutka/strategiamalli/9789521413124

Strategic Management of High Growth Ventures (TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

Väitöskirja.

FINNA https://www.finna.fi/Record/jykdok.990269

Tee asiakassuhteista tuottavia (Alma Talent / Talentum)

Asiakaslähtöisyys yrityksessä tuottaa tulosta, jos näkemys vallitsee koko yrityksessä ja jokaisen työssä. Kaikki ovat mukana suunnittelusta toteutukseen asti, ja tietotekniikka on kytketty tämän työn avuksi. Pelkkä segmentointi tai tietokantaratkaisu ei yksin auta. Tee asiakassuhteista tuottavia on käytännönläheinen kirja kokonaisvaltaisesta asiakkuuksien johtamisesta. Kuvat ja esimerkit havainnollistavat, kuinka asiakashallinnan palaset nivotaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

FINNA https://www.finna.fi/Record/jykdok.941782/Details

Kirjaa ei ole enää tilattavissa